Kalender projecten Eerbeek-Loenen 2030

Hoe staat het met de projecten van Eerbeek-Loenen 2030? Wanneer kunt u meedenken en wanneer liggen stukken ter inzage? Bekijk de communicatiekalender voor het totale overzicht.
Kalender projecten Eerbeek-Loenen 2030
Gepubliceerd op: 24-mei-2022

Programma Eerbeek-Loenen 2030 bestaat uit verschillende projecten. De projecten leveren ieder hun eigen bijdrage aan de doelstellingen van het programma: vestigingsklimaat, energietransitie en leefbaarheid. De projecten volgen een eigen, zelfstandig proces. Ze doorlopen op eigen tempo wel dezelfde processtappen. Er vindt continu afstemming tussen de projecten plaats, zodat de projecten goed op elkaar aan blijven sluiten.

In de communicatie- en participatiekalender geven we aan welke processtappen we de komende tijd gaan zetten. Daarbij is ook aangegeven hoe u inbreng kunt leveren.

Klik hier voor de communicatie- en participatiekalender.