Geen Logistiek Centrum Eerbeek op het voormalig Burgersterrein

Geen Logistiek Centrum Eerbeek op het voormalig Burgersterrein
Geen Logistiek Centrum Eerbeek op het voormalig Burgersterrein
Gepubliceerd op: 14-december-2021

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten het voormalig Burgersterrein af te laten vallen als locatie voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). De andere twee locaties Kollergang Zuid-West en Kollergang Noord-West worden verder uitgewerkt. De definitieve locatiekeuze voor het LCE volgt begin 2022.  

Voor de drie locaties (voormalig Burgersterrein, Kollergang Noord-West en Kollergang Zuid-West) is gekeken naar de effecten op milieu en omgeving, de input vanuit de omgeving, de financiën en de doelstellingen vanuit de intentieovereenkomst van dit proces (o.a. nut en noodzaak).

Een LCE op de locatie voormalig Burgersterrein zorgt voor een te grote stikstofbelasting, waardoor het geen reële optie is voor het LCE. Daarom heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland  besloten deze locatie af te laten vallen. Daarnaast is er veel verzet vanuit omwonenden bij deze locatie. Daarom is besloten om dit besluit nu te communiceren.

Om een LCE te realiseren op locatie Kollergang Noord-West moet een camping wijken. Dit is een ingrijpend en mogelijk langdurig traject. Daarnaast vindt ook aantasting van Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone plaats. Locatie Kollergang Zuid-West ligt op oude bosbodem. Om een LCE hier mogelijk te maken moet het provinciebestuur afwijken van de eigen omgevingsordening. Daarbij moet er een bos wijken voor de bouw. Ook voor deze locatie vindt aantasting van Gelders Natuurnetwerk plaats. Gedeputeerde Staten van Gelderland wil deze twee locaties eerst nader uitwerken voor ze een definitief besluit neemt over de locatie voor het LCE.