Voortgang studie Restwarmte

Voortgang studie Restwarmte
Voortgang studie Restwarmte

Bij het proces van papier en karton maken komt veel warmte vrij. Bij de meeste papier- en kartonfabrieken verdwijnt de warmte via de schoorstenen naar buiten.

Alleen papierfabriek Neenah Coldenhove hergebruikt de warmte door deze te leveren aan het openluchtzwembad in Eerbeek. Ook de andere fabrieken, Mayr-Melnhof, DS Smith en Smart Packaging Solutions laten nu onderzoeken of het financieel en technisch mogelijk is om de restwarmte te benutten. Bij Industriewater Eerbeek komt ook veel warmte vrij. Zij worden daarom ook meegenomen in het onderzoek.

Adviesbureau Sweco voert dit onderzoek uit en verwacht in december de resultaten te presenteren. Met het onderzoek willen de bedrijven inzicht krijgen of het haalbaar is om de restwarmte te gebruiken voor het verwarmen van huizen via een warmtenet. Ook laten zij uitzoeken of het mogelijk is om de restwarmte te benutten voor het eigen productieproces in de fabrieken.

Naast de aanbodkant van restwarmte, onderzoekt Sweco ook of, en zo ja waar, vraag is om de restwarmte uit de fabrieken te gebruiken. In dit haalbaarheidsonderzoek wordt gesproken met gemeente Apeldoorn, gemeente Brummen en de woningbouwcorporatie Veluwonen. Als uit onderzoek blijkt dat de aanleg van een warmtenet in Eerbeek en/of in Loenen financieel en technisch haalbaar is, worden ook particuliere woningeigenaren benaderd of zij interesse hebben.