Planning

In de communicatie- en participatiekalender is, voor de projecten die vooroplopen, aangegeven welke processtappen we de komende tijd gaan zetten. Daarbij is ook aangegeven hoe we u over deze stappen informeren en hoe u inbreng kunt leveren.