Wijk- en Dorpsraad

animatie van bewoners eerbeek

Belangenvertegenwoordiging bewoners

Specifiek voor belangenvertegenwoordiging van de bewoners is een aparte plaats in de organisatie ingebouwd. De dorpsraad Eerbeek-Hall, wijkraad Eerbeek zijn/Wilhelminapark en Dorpsraad Loenen hebben een aantal keer per jaar overleg met de stuurgroep. Zij volgen het proces, geven advies over de invulling van participatie binnen de projecten en kunnen ook onderwerpen op de agenda zetten die zij met de bestuurders willen bespreken