Wijk- en Dorpsraad

animatie van bewoners eerbeek

Belangenvertegenwoordiging bewoners

Specifiek voor belangenvertegenwoordiging van de bewoners is een aparte plaats in de organisatie ingebouwd. De dorpsraad Eerbeek-Hall en wijkraad Eerbeek zijn/Wilhelminapark hebben een aantal keer per jaar overleg met de stuurgroep. Zij volgen het proces en geven advies over het participatieproces. Ook kunnen zij onderwerpen op de agenda van de stuurgroep zetten die zij met de bestuurders willen bespreken.
Binnen de projecten zelf spreken we met name met de direct betrokkenen zelf.