Vragen aan u, geef uw mening!

Provincie Gelderland, gemeente Brummen, gemeente Apeldoorn en de IKEL betrekken u graag bij de verdere uitwerking van de projecten. Vanwege de Corona-maatregelen kiezen we er voor om tot 1 september 2020 geen bijeenkomsten te organiseren. Projecten lopen wel door en ook in deze periode horen we graag van u wat u van de plannen vindt! Graag spreken we u de komende tijd digitaal.

Naast dat we van u graag horen wat er speelt of wat we op voorhand mee moeten nemen, hebben we ook vragen aan u.

Vraag aan u

Met onze partners en verschillende belanghebbenden, zoals aanwonenden en weggebruikers, en overige belangstellenden, voeren we een inventarisatie uit naar de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor het wegennet.

  • Welke knelpunten ervaart u op of rond het tracé?
  • Wat moet verbeterd worden?
  • Wat wilt u behouden?
  • Welke ideeën/oplossingsrichtingen heeft u?

Via het reactieformulier kunt u uw reactie naar ons sturen. Geeft u uw reactie liever telefonisch door? Of wilt u (evt met een grotere groep) met ons in gesprek via beeld-bellen? Dan kunt u dat aangeven op het reactieformulier. Wij nemen dan contact met u op.