Truckparking

Vrachtwagen Coldenhovenseweg

Voor de papierfabrieken in Eerbeek en Loenen zijn veel transportbewegingen, zowel overdag als ’s nachts. Vooral binnen de bebouwde kom van Eerbeek staan bijna dagelijks vrachtwagens op de weg opgesteld voordat zij het terrein van de bedrijven op mogen om te laden of te lossen. Ook komt het vaak voor dat transporteurs na het sluiten van de poort arriveren en moeten overnachten in Eerbeek. Voor deze situaties is nu nog geen structurele oplossing.

Binnen het project Wegennet zoeken we naar een oplossing voor deze problematiek. De problematiek van het vrachtverkeer hangt samen met de ingrepen die nodig zijn in het wegennet in met name Eerbeek en de hoofdfietsstructuur in Eerbeek.