Truckparking

Verkeersbord truckplanting

Ten behoeve van de papierfabrieken in Eerbeek en Loenen vinden veel transportbewegingen plaats, zowel overdag als ’s nachts. Met name binnen de bebouwde kom van Eerbeek komt het vrijwel dagelijks voor dat vrachtwagens op de weg staan opgesteld voordat zij het terrein van de bedrijven op mogen om te laden of te lossen. Het project ‘wegennet’ zoekt naar een oplossing voor de vrachtwagens die korte tijd voor de poort moeten parkeren.

Daarnaast komt het ook vaak voor dat transporteurs na het sluiten van de poort arriveren en moeten overnachten in Eerbeek. Voor deze situaties is nu geen structurele oplossing. 

Préverkenning:

In de préverkenning onderzoeken we hoe groot de behoefte en noodzaak is voor een truckparking in de buurt van Eerbeek en Loenen. Daarbij kijken we of er ergens een geschikte locatie beschikbaar is en of de wens of noodzaak voor een truckparking  in beide gemeenten groter is dan alleen voor de papierfabrieken.

Na de analyse van nut en noodzaak wordt bepaald of het project verder wordt verkend.

Score op pijlers  (1 laag – 5 hoog)

De partners binnen Eerbeek-Loenen 2030 zetten zich in voor behoud van de papierindustrie. Daarbij hebben zij ook oog voor de effecten daarvan op de leefbaarheid. Samen hebben zij een aantal projecten geselecteerd die een forse bijdrage leveren aan een beter vestigingsklimaat van bedrijven, een grotere leefbaarheid in het dorp en het terugbrengen van het energieverbruik. Ieder project binnen Eerbeek-Loenen 2030 draagt bij aan één of meerdere pijlers: economie, leefbaarheid en energie.

Project Truckparking scoort als volgt op de drie pijlers:

  • Economie 1
  • Leefbaarheid 4
  • Energie nvt