Projecten

Het project Eerbeek-Loenen 2030 omvat verschillende deelprojecten. Alle projecten leveren een bijdrage aan de doelstellingen voor vestigingsklimaat voor de (papier)industrie, energietransitie en leefbaarheid. 

Op 11 september 2019 deed de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan Eerbeek. Een aantal onderdelen van het bestemmingsplan is vernietigd en moet gerepareerd, aangepast of verder uitgewerkt worden.

Daarnaast wordt voor alle projecten bekeken wat de gevolgen zijn van de nieuwe landelijke stikstofregels.

Voor zowel reparatie bestemmingsplan als de consequenties van de stikstofregels werken wij een plan van aanpak uit.

Overzichtskaart

Kijk hier voor een overzichtskaart van alle projecten.