Nieuws

Foto: spoorovergang Burgersterrein Eerbeek

Pas op de plaats: Alternatievenonderzoek Mayr-Melnhof en Logistiek Centrum. Denkt u mee?

Pas op de plaats: Alternatievenonderzoek Mayr-Melnhof en Logistiek Centrum. Denkt u mee?

15-10-2020

Foto: informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomsten goed bezocht!

We zijn gestart met de reparatie van het bestemmingsplan Eerbeek voor de bedrijfslocatie Mayr-Melnhof en het voormalig Burgersterrein.

15-10-2020

Foto: uitsnede projectenkaart

Samenhang projecten Eerbeek-Loenen 2030

Samenhang projecten Eerbeek-Loenen 2030

15-10-2020

Foto: papierfabriek Eerbeek

Voortgang studie Restwarmte

Voortgang studie Restwarmte

15-10-2020

Foto: weg Eerbeek

Stand van zaken project Wegennet Verkenningsfase

Stand van zaken project Wegennet Verkenningsfase

15-10-2020

Foto: bedrijventerrein Mayr Melnhof

Voorbereidingsbesluit Mayr-Melnhof en voormalig Burgersterrein

In september 2019 heeft de Raad van State de planonderdelen ‘voormalig Burgersterrein’ en ‘bedrijfslocatie Mayr-Melnhof’ uit bestemmingsplan

15-10-2020

Foto: bewegwijziging Mayr Melnhof Eerbeek

Mayr-Melnhof: inpassingsplan en vergunningen in één procedure

Mayr-Melnhof: inpassingsplan en vergunningen in één procedure

15-10-2020

Bedrijventerrein Mayr Melnhof

Reparatie bestemmingsplan Eerbeek

De Raad van State heeft een aantal onderdelen uit het bestemmingsplan Eerbeek vernietigd.

15-10-2020

Bedrijventerrein Mayr Melnhof

Voorbereidingsbesluit vastgesteld

Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Mayr Melnhof en voormalig burgersterrein

24-9-2020

Denk mee, doe mee!

Informatiebijeenkomst 9 september, meld u nu aan!

Voor de projecten Logistiek Centrum Eerbeek en bedrijfslocatie Mayr-Melnhof is gestart met de reparatie van het bestemmingsplan

25-8-2020