Nieuws

Foto bedrijventerrein Mayr-Melnhof

Alternatievenonderzoek project Mayr-Melnhof

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de haalbaarheid van de alternatieven.

14-12-2020

Foto poelkampstraat met zicht op bedrijfslocatie Mayr-Melnhof

Planning project Mayr-Melnhof

Het alternatievenonderzoek is een extra stap in het proces. Een gevolg is dat de planning opschuift.

14-12-2020

Foto spoorwegovergang rondom Burgersterrein

Alternatievenonderzoek project Logistiek Centrum Eerbeek

In het alternatievenonderzoek voor het LCE beoordelen we of er andere geschikte locaties zijn voor een logistiek centrum in of in de buurt.

14-12-2020

Foto spoorwegovergang rondom Burgersterrein

Planning Project Logistiek Centrum Eerbeek

Het alternatievenonderzoek is een extra stap in het proces. Een gevolg hiervan is dat de planning opschuift.

14-12-2020

Foto rotonde papierfabriek DS Smith

Verkeersonderzoek

Dit onderzoek bestond uit extra verkeerstellingen, kentekenonderzoek en onderzoek met een drone.

14-12-2020

Foto Kollergang - Industrieterrein Brummenseweg

Verkeerscirculatieplan Eerbeek

Met dit plan pakken we het wegennet integraal aan.

14-12-2020

Gemeentehuis Brummen

Gemeenteraad Brummen bijgepraat over Programma Eerbeek – Loenen 2030

Op dinsdagavond 27 oktober is de gemeenteraad van Brummen door leden van het programmateam Eerbeek-Loenen 2030 online bijgepraat.

23-11-2020

Foto: Provincie Gelderland zorg voor elkaar

COVID-19-maatregelen en participatie

COVID-19-maatregelen en participatie

15-10-2020

Foto: spoorovergang Burgersterrein Eerbeek

Pas op de plaats: Alternatievenonderzoek Mayr-Melnhof en Logistiek Centrum. Denkt u mee?

Pas op de plaats: Alternatievenonderzoek Mayr-Melnhof en Logistiek Centrum. Denkt u mee?

15-10-2020

Foto: informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomsten goed bezocht!

We zijn gestart met de reparatie van het bestemmingsplan Eerbeek voor de bedrijfslocatie Mayr-Melnhof en het voormalig Burgersterrein.

15-10-2020