Nieuws

"Aanrijroutes Mayr Melnhof bieden niet de verbeteringen waarop we hoopten"

Geen van de onderzochte routes naar de papierfabriek scoort goed op de milieu- en omgevingseffecten zoals geluid en verkeersveiligheid.

5-7-2021

Bedrijventerrein Mayr Melnhof ingang Volmolenweg

Onderzoeksresultaten Mayr-Melnhof opgeleverd

De resultaten van de milieu- en omgevingsonderzoeken naar de inrichting van het bedrijfsterrein en de ontsluitingsroutes zijn opgeleverd.

28-6-2021

Klaprozen langs de weg in Eerbeek

Zomerplanning projecten Eerbeek-Loenen 2030

De ontwikkelingen binnen een aantal projecten volgen elkaar de komende tijd snel op, graag gaan we met u in gesprek.

28-6-2021

Kanaalweg Laag Soeren N786

Verkeersmodel

Het nieuwe verkeersmodel voor Eerbeek Loenen is bijna gereed.

28-6-2021

Rotonde Coldenhovenseweg Eerbeek

Verkeerscirculatieplan Eerbeek

We hebben verdere stappen gezet met het verkeerscirculatieplan. Komend najaar gaan we hierover met u in gesprek.

28-6-2021

Foto Apeldoorns kanaal Hallsebrug_Hallseweg

Verkeerssituatie langs Apeldoorns Kanaal

In maart 2021 hebben de gemeenteraden een motie aangenomen om te verkennen hoe de verkeersveiligheid langs het Kanaal te verbeteren.

28-6-2021

Afbeelding Coldenhovenseweg bedrijventerrein Mayr Melnhof

Vergunning voor vervanging persmachine Mayr-Melnhof wordt verleend

Mayr-Melnhof heeft een vergunning aangevraagd om de persmachine te vervangen.

28-6-2021

Coldenhovenseweg bedrijventerrein Mayr Melnhof

Mogelijke verkoop Mayr-Melnhof

Op 22 juni 2021 heeft het hoofkantoor van Mayr-Melnhof in Oostenrijk het voornemen uitgesproken om twee fabrieken te verkopen.

23-6-2021

Foto: rotonde papierfabriek DS Smith Eerbeek

Verkeerscirculatieplan Eerbeek

Begin dit jaar vroegen we om verkeersknelpunten in het wegennet aan ons door te geven.

27-5-2021

Foto: onderhoud aan de weg

Onderhoud provinciale weg N786 Apeldoorn-Dieren

In 2021 en 2022 voert provincie Gelderland onderhoud uit aan de N786 .

27-5-2021