Nieuws

Wegennet

Verkeersonderzoek naar aanleiding van de onregelmatigheden in het verkeersmodel.

28-1-2020

Logistiek Centrum Eerbeek (Burgersterrein)

De realisatie van een logistiek centrum in Eerbeek levert een belangrijke bijdrage aan een sterk vestigingsklimaat voor de papierindustrie.

28-1-2020

Ontwikkelingen bedrijventerrein Kieveen

Gemeente Apeldoorn onderzoekt of het haalbaar is om bedrijventerrein Kieveen in Loenen met 4 hectare uit te breiden.

27-11-2019

Zon op daken

Binnen Eerbeek-Loenen 2030 stimuleren we bedrijven met een groot dakoppervlak om zonnepanelen op hun daken te leggen.

27-11-2019

Masterplannen Centrum en Beek

Gemeente Brummen heeft de opgehaalde ideeën en wensen over inrichting van het centrum en de Eerbeekse Beek verwerkt in een aantal praatscena

27-11-2019

Talent en Opleiding

De grote uitdaging voor de papierbranche de komende jaren is om waardevolle mensen vast te houden en nieuw of jong talent aan te trekken.

27-11-2019

Wegennet Eerbeek-Loenen

Wegennet.

27-11-2019

Logistiek Centrum Eerbeek (LCE)

De Raad van State oordeelde in de uitspraak van 11 september 2019, bestemming Logistiek Centrum Eerbeek moet concreter worden uitgewerkt.

27-11-2019

Wat betekenen de landelijke stikstofregels

We verwachten eind februari 2020 meer te weten over de gevolgen van de stikstofproblematiek voor de projecten in Eerbeek en Loenen.

27-11-2019

Uitnodiging informatiebijeenkomst N786 op 19 februari 2019

U bent van harte uitgenodigd voor de informatie-avond op dinsdag 19 februari 2019 over de N786 Apeldoorn-Dieren.

5-2-2019