Nieuws

Provincie gelderland zorg voor elkaar

Geen bijeenkomsten tot 1 juni 2020

Zoals bij veel andere plannen die in voorbereiding zijn, heeft het coronavirus (COVID-19) ook gevolgen voor de projecten van Eerbeek Loenen

2-4-2020

Seismisch onderzoekskaart

Landelijk onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

De Rijksoverheid onderzoekt waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte.

17-2-2020

Foto Wim Blom Dorpsraad Eerbeek Hall

De geur van boterzuur beheerst Eerbeek al eeuwen, maar dat gaat nu veranderen

Op 8 februari 2020 is in de Stentor een artikel geplaatst

13-2-2020

Samenwerking partijen

Participatie (betrokkenheid inwoners)

De komende maanden nemen wij voor de drie genoemde projecten eerst contact op met de direct omwonenden en aangrenzende bedrijven.

3-2-2020

Verkeerssituatie papierfabriek DS Smith

Verkeerssituatie DS Smith De Hoop

Bij de ingang van DS Smith de Hoop aan de Harderwijkerweg kan dit op werkdagen leiden tot verkeersonveilige situaties.

30-1-2020

Bezoek regiodeal

Eerbeek Loenen 2030 onderdeel van Regiodeal

De Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied.

30-1-2020

Papierfabriek Mayr Melnhof

Mayr Melnhof

De Raad van State (RvS) heeft binnen het bestemmingsplan Eerbeek een aantal planonderdelen vernietigd.

28-1-2020

Bedrijventerrein Kieveen

Bedrijventerrein Kieveen

Gemeente Apeldoorn onderzoekt de haalbaarheid om bedrijventerrein Kieveen in Loenen met 4 hectare uit te breiden.

28-1-2020

Weg langs papierfabriek Eerbeek

Wegennet

Verkeersonderzoek naar aanleiding van de onregelmatigheden in het verkeersmodel.

28-1-2020

Terrein Logistiek Centrum Eerbeek

Logistiek Centrum Eerbeek (Burgersterrein)

De realisatie van een logistiek centrum in Eerbeek levert een belangrijke bijdrage aan een sterk vestigingsklimaat voor de papierindustrie.

28-1-2020