Zomerplanning projecten Eerbeek-Loenen 2030

28-6-2021 Klaprozen langs de weg in Eerbeek

De ontwikkelingen binnen een aantal projecten volgen elkaar de komende tijd snel op. Voor de projecten Wegennet, Logistiek Centrum Eerbeek (LCE), Mayr-Melnhof en Structuurvisie Centrum en Eerbeekse beek presenteren we rond de zomer resultaten en gaan we graag met u in gesprek.

De projecten binnen Eerbeek-Loenen 2030 volgen een eigen proces en planning. We stemmen de communicatie- en participatiemomenten zo veel mogelijk op elkaar af. Zie hiervoor het overzicht van communicatie- en participatiemomenten die in 2021 gepland staan. In de zomervakantie (basisschool) plannen we geen bijeenkomsten. Wel spreken we u graag voor en na de zomervakantie over de volgende projecten:

Visie Eerbeek Centrum en Beek

De ontwerp visie ligt van 22 mei t/m 16 juli ter inzage. Inmiddels zijn er twee digitale bijeenkomsten geweest en twee bijeenkomsten in de Korenmolen. Tijdens de bijeenkomsten is een presentatie gegeven en was er de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de visie. Het is nog mogelijk om een reactie te geven op de visie. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Brummen. 
Alle reacties worden beantwoord en daar waar mogelijk verwerkt in de definitieve visie

Project Mayr-Melnhof

De onderzoeksresultaten staan vanaf vandaag op de website. Heeft u vragen over de rapporten? Dan kunt u zich inschrijven om nog vóór de zomervakantie in gesprek te gaan met de specialisten. Direct na de zomervakantie (week 35) herhalen we deze mogelijkheid. We hopen dat we dan fysiek bijeen kunnen komen. In week 37 starten we met de voorbereiding van de keuze voor de voorkeursvariant. Graag horen we dan van u wat u belangrijk vindt om in deze keuze mee te wegen.

Project Wegennet

U heeft knelpunten en aandachtpunten voor het wegennet in Eerbeek aan ons doorgegeven voor het Verkeerscirculatieplan (VCP) Eerbeek. Deze zijn nu allemaal in kaart gebracht. In september/ oktober organiseren we bijeenkomsten om met u te spreken over deze knelpunten en de oplossingsrichtingen. Als eerste stap na de zomervakantie richten we ons op de Coldenhovenseweg-Loubergweg. We zien dit als de belangrijkste sleutel voor het vervolg van het VCP.

Project Logistiek Centrum Eerbeek (LCE)

Voor het project LCE voeren we nu de milieu- en omgevingsonderzoeken uit. In september /oktober zijn de onderzoeksresultaten beschikbaar. We organiseren dan een bijeenkomst om met u in gesprek te gaan over de resultaten van deze onderzoeken. Ook horen we graag van u wat u belangrijk vindt om mee te wegen in de keuze voor de voorkeurslocatie.

Terug naar nieuwsoverzicht