Werken aan verdere samenwerking ‘toekomst Eerbeek’

31-5-2018 Woonwijk bij Papierfabriek DSSmith

Met het vaststellen van het bestemmingsplan voor grote delen van Eerbeek door de Brummense gemeenteraad is er weer ruimte ontstaan om met nieuwe energie na te denken over de gewenste toekomstige ontwikkeling van papierdorp Eerbeek.

Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), de provincie Gelderland en het Brummense gemeentebestuur werken daarbij nauw samen. Begin juni praten zij een groot aantal organisaties en belangenvertegenwoordigers uit Eerbeek hierover bij.

Samenwerken

Februari 2018 hebben provincie, gemeente en industriekern aangegeven dat zij verder willen onderzoeken of een meer structurele, onderlinge samenwerking meerwaarde oplevert.  Dit moet vooral gelden voor projecten die een positieve bijdrage leveren aan leefbaarheid, energie en economie. In Eerbeek zijn dorp en industrie nauw met elkaar verweven.

Grote opgave

De wens bestaat om de leefbaarheid in het dorp te vergroten en om de concurrentiepositie van het papiercluster op de internationale markt te versterken. Ook moet er veel gebeuren op het onderwerp energie. De ruimte is beperkt, de opgave is groot.

Préverkenningsfase

De samenwerking tussen de drie partijen bevindt zich in een startfase. Dit wordt de préverkenningsfase genoemd. In deze fase wordt bekeken voor welke projecten samenwerken belangrijk is.

Hierbij worden zogenoemde stakeholders actief betrokken. Denk daarbij aan uiteenlopende partijen zoals de beide wijkraden in Eerbeek, de ondernemersvereniging, maar ook organisaties zoals het waterschap, VSM, natuurmonumenten, BrummenEnergie en Veilig Verkeer Nederland.

Terug naar nieuwsoverzicht