Voorkeurskeuze Folding Boxboard Eerbeek B.V.

14-10-2021 Bedrijventerrein Folding Boxboard B.V.

Eind oktober verwachten we een besluit over de voorkeursroute en inrichting van het terrein.

In september vroegen we u om inbreng te leveren voor de bestuurlijke keuze voor de mogelijke ontsluitingsroutes en inrichting van het terrein van Folding Boxboard Eerbeek B.V. (voorheen Mayr-Melnhof B.V.). We hebben veel reacties ontvangen, waarvoor onze dank! De reacties worden gebundeld en zullen onderdeel uitmaken van de besluitvorming.

Eind oktober bestuurlijke keuze

Eind oktober nemen Gedeputeerde Staten van Gelderland een besluit over de voorkeursroute voor vrachtverkeer en de inrichting van het terrein van Folding Boxboard Eerbeek. Zij maken deze keuze op basis van de MER-resultaten, de inbreng van de omgeving, de kosten en technische uitvoering. Het is een brede afweging waarin gestreefd wordt naar een duurzame oplossing en betere balans tussen industrie en omgeving.

Hoe informeren we u?

Zodra het besluit over het voorkeursalternatief is genomen, informeren wij eerst de mensen die eigenaar zijn van panden/gronden die nodig zijn voor de ontsluitingsroute of direct naast die route wonen. We doen dit per brief en, als uw telefoonnummer bij ons bekend is, ook telefonisch. Daarna informeren we alle andere belanghebbenden en belangstellenden via onze nieuwsbrief en website. Ook is het mogelijk om met ons over de keuze in gesprek te gaan. We informeren u over deze mogelijkheid in de bekendmaking van het besluit.

Vervolgproces

De keuze voor het voorkeursalternatief betekent niet dat er al een definitief ontwerp is. De hoofdkeuze is dan gemaakt en de maatregelen waarmee we het effect op de omgeving kunnen verminderen, zijn bekend. We starten dan met het ontwerpproces om te komen tot een definitief ontwerp. Bij dit proces, dat duurt tot eind 2021, betrekken wij de omgeving. Een oproep hiervoor volgt via onze nieuwsbrief.

Terug naar nieuwsoverzicht