Voorbereidingsbesluit Mayr-Melnhof en voormalig Burgersterrein

15-10-2020 Foto: bedrijventerrein Mayr Melnhof

In september 2019 heeft de Raad van State de planonderdelen ‘voormalig Burgersterrein’ en ‘bedrijfslocatie Mayr-Melnhof’ uit bestemmingsplan Eerbeek vernietigd.

In het oordeel van de Raad van State staat dat het bestemmingsplan binnen één jaar gerepareerd moet worden. Totdat een nieuwe bestemming is vastgesteld, zijn nieuwe ontwikkelingen op beide terreinen niet zomaar mogelijk. De regels en voorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen op deze terreinen in de tussentijd, zijn vastgelegd in een zogenoemd voorbereidingsbesluit.

Reparatie Bestemmingsplan

Er is besloten dat de reparatie van het bestemmingsplan door provincie Gelderland wordt uitgevoerd. De nieuwe bestemming voor de terreinen wordt opgenomen in twee inpassingsplannen. Dat is een bestemmingsplan van de provincie. Veel onderzoeken moeten opnieuw gedaan worden. Daarom is er meer tijd nodig dan één jaar. Daarbij mogen we juridisch gezien ook meer tijd nemen voor het doorlopen van een zorgvuldig proces.

Voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit, waarin staat dat nieuwe ontwikkelingen niet zomaar mogelijk zijn zonder nieuwe bestemming, loopt wel na één jaar af. Provincie Gelderland heeft daarom op 23 september 2020 voor zowel de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof als het voormalig Burgersterrein een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor de duur van één jaar. Voor beide terreinen geldt dus nog steeds dat zonder nieuwe bestemming, tussentijdse nieuwe ontwikkelingen niet zomaar mogelijk zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht