Visie Centrum Eerbeek en Eerbeekse beek

27-5-2021 Foto: visie centrum Eerbeek

De Visie Centrum Eerbeek en de Eerbeekse beek is in ontwerp vastgesteld. De visie ligt tot en met 16 juli 2021 ter inzage. Lees hier meer hoe u kunt meedenken en reageren op de stukken.

De visie voor het Centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek wordt onder regie van de gemeente Brummen voorbereid. Op onderdelen raakt de visie de samenwerking Eerbeek-Loenen 2030. Daarbij gaat het om de projecten Mayr-Melnhof, LCE en Wegennet. Daarnaast speelt het vraagstuk met betrekking tot nieuwe woningen in de (directe) omgeving van de papierindustrie.

Sinds eind 2018 wordt gewerkt aan de visie. Dit doet de gemeente in afstemming met de partners Eerbeek-Loenen 2030. Het ontwerp van deze visie ligt nu ter inzage tot en met 16 juli 2021. Een belangrijke nieuwe stap voor de toekomst van Eerbeek.

Er wordt gewerkt aan een vitaal centrum. Met de Eerbeekse beek duidelijk in beeld, vanaf de Veluwe tot in het centrum. Het bestemmingsplan Eerbeek biedt voor het centrumgebied ruimte voor ontwikkeling. Marktpartijen maken hier al gebruik van en de eerste plannen zijn in uitvoering. Dat is goed voor het centrum!

Om te komen tot een breed gedragen visie, moet het bestemmingsplan op onderdelen verder worden uitgewerkt. Met inrichtingsvoorstellen voor braakliggende terreinen en de openbare ruimte. Daarnaast spelen er zaken zoals veranderingen in het winkelaanbod en de groeiende behoefte aan woningen. Uiteindelijk moet de visie één oplossingsrichting bieden voor deze vraagstukken.

Iedereen kan op verschillende manieren mee denken en reageren. Op de website van de gemeente Brummen leest u hier meer over. We verwachten dat de gemeenteraad in het najaar van 2021 een besluit neemt over de visie, zodat de verdere uitwerking en uitvoering kan starten.

Terug naar nieuwsoverzicht