Vervolg groenzone Poelkampstraat en Volmolenweg

13-4-2021

Eind 2020 hebben de bewoners van de Poelkampstraat en de Volmolenweg ideeën en wensen aangedragen voor de inrichting van de groenzone en de geluidswand aan de zijde van Mayr-Melnhof. Ook ontvingen wij vaak de vraag wanneer gestart kan worden met de inrichting van het terrein.

De ideeën en wensen die wij ontvingen zijn gebundeld in een rapportage. Hieruit blijkt dat er vooral behoefte is aan een groenblijvende zone met bloeiende struiken. Ook zijn voorstellen gedaan om de zone aantrekkelijk te maken voor flora en fauna. De behoefte aan voorzieningen als bankjes of speeltoestellen is beperkt. Daarnaast wordt aandacht gevraagd om met de inrichting te voorkomen dat het terrein een honden-uitlaatplaats of hangplek wordt.

Planning realisatie groenzone en geluidwand

Zowel Mayr-Melnhof als de aanwonenden willen de groenzone en geluidswand graag snel realiseren. Het is alleen niet mogelijk om de geluidswand en groenzone vooruitlopend op het inpassingsplan (een bestemmingsplan van de provincie) aan te leggen. De aanleg van de groenzone en geluidswand is gekoppeld aan het gebruik op het terrein van Mayr-Melnhof. Dit kan van invloed zijn op de uitwerking van de geluidswand, zoals bijvoorbeeld de hoogte en de lengte van de geluidswand. De milieuonderzoeken die nu worden uitgevoerd geven inzicht wat het effect is van de geluidswand en aan welke voorwaarden deze moet voldoen.

We houden er rekening mee dat de vergunning voor de geluidswand en groenzone pas kan worden aangevraagd wanneer het ontwerp-inpassingplan wordt vastgesteld. Dit is naar verwachting eind 2021.

Aanpassing huidige bouwhekken

Om het fabrieksterrein wat meer aan het zich te onttrekken, voorziet Mayr-Melnhof komende maand het hekwerk op de oude erfgrens van wilgentenen schuttingmatten. Zij hopen daarmee voor de omwonenden het zicht te verbeteren.
Ook wordt bekeken of voorbereidende werkzaamheden de komende maanden al kunnen worden opgepakt.

We horen graag uw mening

De opgehaalde ideeën en wensen vertalen we naar een aantal schetsontwerpen. Hierin verwerken we ook de optie voor de aanleg van een aantal parkeervakken en container-opstelplaatsen. Daarnaast houden we in de schetsontwerpen rekening met de voorwaarden die gesteld worden aan toegankelijkheid en beheer. Dat wat aangelegd wordt, moet natuurlijk ook voor de langere termijn in stand gehouden worden.

De verschillende inrichtingen leggen we graag nog een keer aan u voor. We verwachten dit in juni te doen. Het schetsontwerp dat het meest tegemoetkomt aan de wensen van de omgeving, werken we verder uit tot een definitief inrichtingsplan.

Terug naar nieuwsoverzicht