Vervolg Masterplan Eerbeek centrum en Eerbeekse beek

8-6-2020 Eerbeekse beek

Begin dit jaar is een doorstart gemaakt met de voorbereidingen voor het Masterplan Eerbeek centrum en Eerbeekse beek. Er wordt onderzoek gedaan naar het centrum als winkelgebied en naar oplossingen voor verkeer en parkeren. Deze onderzoeken worden door externe deskundigen gedaan. De resultaten laten zien welke oplossingen het beste werken. Mede op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen voorlopige ontwerpkeuzes worden gemaakt. Een concept van het masterplan is waarschijnlijk voor de zomer gereed. Na de zomer starten we weer met het participatietraject. We informeren u na de zomer wanneer en op welke wijze u mee kunt denken in de vervolgstappen naar het masterplan.

Zicht op financiële middelen

In het voorjaar van 2019 maakte de gemeente Brummen een pas op de plaats met de voorbereiding van de plannen. Er was onvoldoende zicht op financiële middelen voor de uitvoering. De gemeenteraad van Brummen besloot in het najaar van 2019 structureel te investeren in Eerbeek. Een aantal opgaven uit het masterplan valt samen met de doelstellingen en ontwikkelopgaven uit het programma Eerbeek Loenen 2030. Vanuit het programma Eerbeek Loenen zijn er, gekoppeld aan de ontwikkelopgave, bijvoorbeeld het LCE, financiële middelen beschikbaar om bij te dragen aan de opgave.

Bouwstenen masterplan

In december 2019 zijn de notities ‘Ontwikkeling Eerbeek centrum en Eerbeekse beek’  afgerond. Hierin staan verkenningen die gemaakt zijn op basis van de ideeën van inwoners, ondernemers, belangengroepen en –organisaties. Dit zijn belangrijke bouwstenen voor het masterplan dat de gemeente Brummen opstelt. Het masterplan geeft een duidelijke ontwikkelrichting hoe we een vitaal centrum voor Eerbeek en een beek met een grote belevingswaarde gaan realiseren.

Terug naar nieuwsoverzicht