Verkeerssituatie langs Apeldoorns Kanaal

28-6-2021 Foto Apeldoorns kanaal Hallsebrug_Hallseweg

De eerste maanden van dit jaar heeft een aantal ernstige ongevallen plaatsgevonden op Kanaal Zuid. Dit leidde tot onrust bij omwonenden en politiek in Apeldoorn, Brummen en Rheden. In maart 2021 hebben de gemeenteraden van alle drie de gemeenten een motie aangenomen om te verkennen hoe de verkeersveiligheid op Kanaal Zuid/Apeldoornseweg/Dierenseweg te verbeteren is.

Verkenning

De verkenning, die een extern adviesbureau zal uitvoeren, gebeurt in opdracht van gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden. Ook de provincie Gelderland is hierbij betrokken. De verkenning zal met name antwoord moeten geven op de vraag wat er leiding wordt: de verkeersfunctie van de weg (die vraagt om 80 km/h) of de omgeving van de weg (met kanaal en bomenrijen, waardoor 60 km/h meer veiligheid biedt). En welke maatregelen kunnen bijdragen om de weg veiliger te maken. Eind september 2021 worden de resultaten van deze verkenning verwacht.

Pilot 60 km per uur

Vooruitlopend op de uitkomsten van de verkenning heeft de gemeenteraad van Apeldoorn op 1 april een motie aangenomen om als pilot de maximum snelheid op het hele traject terug te brengen naar 60 km per uur. De benodigde verkeersborden zijn in de week van 21 juni geplaatst. De pilot duurt tot eind 2021 en tijdens de proef wordt gemonitord wat de effecten zijn op de snelheid, verkeersintensiteit, ongevallen en inhaalbewegingen. Op deze punten heeft voorafgaand aan de proef een nulmeting plaatsgevonden. Verder wordt niet alleen gekeken naar de effecten op Kanaal Zuid maar ook op omliggende wegen, zoals de N786.

Kruising bij Hallsebrug

De gemeente Brummen voert in de week van 12 juli veranderingen door aan de verkeerslichteninstallatie op de kruising Hallseweg - Dierenseweg - Apeldoornseweg. De aanpassing zorgt ervoor dat het verkeer uit beide hoofdrichtingen, vanuit Apeldoorn en vanuit Dieren, niet meer tegelijk groen licht krijgen. Door de richtingen apart van elkaar groen te geven, worden mogelijke conflictsituaties voorkomen. Door de aanpassing aan de verkeerslichten neemt de doorstroming van het verkeer iets af, maar de verkeersveiligheid wordt sterk bevorderd.

Meer informatie

Voor vragen over de bovengenoemde maatregelen kunt u rechtstreeks terecht bij de gemeente Apeldoorn of gemeente Brummen.

Terug naar nieuwsoverzicht