Verkeerssituatie DS Smith De Hoop

30-1-2020 Verkeerssituatie papierfabriek DS Smith

De papierfabrieken in Eerbeek draaien 24 uur per dag. ‘s Avonds en ’s nachts mag geen aanvoer van grondstoffen en groot transport van eindproducten plaatsvinden. Daardoor wachten, tijdens de openingstijden, vaak meerdere vrachtwagens op de openbare weg voordat zij toegang kunnen krijgen tot de weegbrug bij de toegangspoort van het terrein.

Bij de ingang van DS Smith de Hoop aan de Harderwijkerweg kan dit op werkdagen leiden tot verkeersonveilige situaties. Voetgangers, fietsers, personenwagens en vrachtwagens komen dan samen. Dit doet zich vooral voor in de ochtend tussen 6 en 8 uur. De betonnen elementen tussen de weg en het fietspad bieden beperkt oplossing voor dit probleem.

Structurele oplossing

Binnen het project ‘wegennet’ verkennen we de mogelijkheden voor een structurele oplossing voor deze situatie. Hierbij kijken we zowel naar mogelijkheden op het terrein van DS Smith de Hoop zelf, de openbare wegen en de directe omgeving van de fabriek. Het zoeken naar een structurele oplossing vraagt meer (procedure)tijd en biedt daardoor geen oplossing voor de korte termijn.

Inzet verkeersregelaar

DS Smith de Hoop heeft besloten om voor de korte termijn een tijdelijke maatregel te treffen om de verkeersveiligheid op de Harderwijkerweg te verbeteren. Voor de drukste momenten in de ochtend wordt zo snel mogelijk een verkeersregelaar ingezet. Daarnaast onderzoekt zij de mogelijkheden om de doorstroom op het terrein zelf en de afhandeling van vrachtwagens te bevorderen, waardoor het probleem zich minder vaak voor zal doen.

Terug naar nieuwsoverzicht