Verkeersonderzoek

14-12-2020 Foto rotonde papierfabriek DS Smith

In juni van dit jaar voerden we verkeersonderzoek uit op het wegennet in Eerbeek-Loenen. Dit onderzoek bestond uit extra verkeerstellingen, kentekenonderzoek en onderzoek met een drone.

De resultaten van het kentekenonderzoek zijn inmiddels geanalyseerd en toegelicht aan de klankbordgroep Verkeer. In deze klankbordgroep zitten vertegenwoordigers namens wijk- en dorpsraden. De resultaten van het verkeersonderzoek vormen, samen met de meetgegevens van de permanente telpunten langs de wegen, de bouwstenen voor een nieuw en betrouwbaar verkeersmodel. Met het verkeersmodel brengen we de effecten van mogelijke (beleids)keuzes of maatregelen op het huidige en het toekomstige verkeersnetwerk in beeld. In het voorjaar van 2021 zijn de uitkomsten van alle onderzoeken en metingen voor iedereen beschikbaar.

Foto kentekencamera

Terug naar nieuwsoverzicht