Verkeersonderzoek Eerbeek-Loenen uitgesteld

2-4-2020 Fietspad langs de weg

Aanleiding nader verkeersonderzoek

Begin dit jaar hebben we aangekondigd om nader verkeersonderzoek uit te voeren binnen het wegennet Eerbeek-Loenen. Dit is noodzakelijk omdat eind 2019 onregelmatigheden in het verkeersmodel aan het licht zijn gekomen. Het verkeersonderzoek bestaat uit uitbreiding van de bestaande verkeerstelpunten, uit kentekenonderzoek en extra (tijdelijke) verkeerstellingen. De verkeerstellingen worden aangevuld met een logboekonderzoek bij de papierindustrie naar de transportbewegingen.
De planning was om in april het verkeersonderzoek uit te voeren.

Maatregelen vanwege het coronavirus

De Rijksoverheid vraagt ons om zo veel mogelijk thuis te blijven. Door deze maatregelen zien we dat de verkeersaantallen op dit moment een stuk lager zijn dan normaal. Deze veranderingen zijn zowel te zien in de aantallen motorvoertuigen als fietsers. Het uitvoeren van verkeerstellingen en kentekenonderzoek in deze periode zou dus een vertekend beeld opleveren van de werkelijkheid. Een deel van het verkeersonderzoek stellen we daarom uit.

Aangepaste aanpak

De extra verkeerstellingen en het kentekenonderzoek zijn voorlopig uitgesteld. We verwachten dat het nog een tijd duurt voordat de situatie op de wegen weer enigszins normaal is. Ook zijn er de komende maanden werkzaamheden aan omliggende wegen die van invloed kunnen zijn op gedrag en keuzes van weggebruikers. De verkeerstellingen en het kentekenonderzoek starten pas als de werkzaamheden op de omliggende wegen zijn afgerond en het verkeer weer de normale intensiteit heeft. 

Wel starten we de komende weken met het logboekonderzoek bij de papierindustrie naar de transportbewegingen van het vrachtverkeer. Dit is namelijk een analyse van bestaande gegevens van de periode vóórdat de maatregelen van de Rijksoverheid van kracht werden.

Terug naar nieuwsoverzicht