Verkeersmodel

28-6-2021 Kanaalweg Laag Soeren N786

In mei dit jaar is gestart met de bouw van een nieuw en betrouwbaar verkeersmodel Eerbeek-Loenen. Een verkeersmodel is een hulpmiddel waarmee we zo goed mogelijk de werkelijkheid simuleren. De verkeersonderzoeken die we in juni 2020 uitvoerden dienen samen met de resultaten van de permanente telpunten als bouwstenen van dit verkeersmodel.

Basisjaar

Voor het vaststellen van het basisjaar van het nieuwe verkeersmodel houden we rekening met de mogelijke effecten van COVID-19 in het jaar 2020. Het basisjaar van het verkeersmodel wordt een combinatie van het jaar 2019 (zonder COVID-19) en 2020 (met COVID-19, maar rekening gehouden met correctie).

Toekomstsituaties

Vanuit het basisjaar voorspellen we vervolgens hoe het verkeer er in de autonome toekomstsituaties uit ziet. Autonoom wil zeggen dat we kijken naar veranderingen die sowieso zullen plaatsvinden, ongeacht mogelijke aanpassingen en/of uitbreidingen aan het wegennet. Denk hierbij aan veranderingen in aantallen inwoners en arbeidsplaatsen en andere factoren zoals benzineprijs, meer thuiswerken, autobezit e.d. Wegenprojecten die al vastgesteld zijn, zoals bijvoorbeeld de rondweg De Hoven bij Zutphen, worden opgenomen bij de autonome situaties.

Vervolg

We verwachten medio juli 2021 de autonome toekomstsituaties gereed te hebben. Hierna willen we het verkeersmodel gebruiken om verschillende maatregelen en varianten in het wegennet Eerbeek-Loenen door te rekenen.

Terug naar nieuwsoverzicht