Verkeersmodel Eerbeek-Loenen

14-10-2021 Kaartbeeld verkeersmodel

Het verkeersmodel is klaar om maatregelen en varianten in het wegennet door te rekenen.

Basisjaar en toekomstsituaties

In de nieuwsbrief van 1 juli 2021 schetsten we het proces om te komen tot een nieuw en betrouwbaar verkeersmodel Eerbeek-Loenen. Met alle kennis uit de verkeersonderzoeken is de huidige situatie (basisjaar) gesimuleerd. Vanuit het basisjaar voorspelden we vervolgens hoe het verkeer er in de autonome toekomstsituatie uit ziet. Autonoom wil zeggen dat we kijken naar veranderingen die sowieso zullen plaatsvinden, ongeacht mogelijke aanpassingen aan het wegennet in het kader van Eerbeek-Loenen 2030. Naast een prognose van het verkeer voor het jaar 2030 is er ook een doorkijk naar het jaar 2040 gegeven. Eind oktober/begin november 2021 plaatsen we de technische rapportage van het verkeersmodel op de website. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, laat het weten via het reactieformulier op onze website.

Doorrekenen van varianten

Nu de resultaten van de huidige situatie en de toekomstige autonome situatie gereed zijn, zijn we begonnen met het doorrekenen van varianten. Het gaat bijvoorbeeld om de doorrekening van de alternatieven voor de locatie van het Logistiek Centrum Eerbeek. Ook de maatregelen vanuit het Verkeerscirculatieplan Eerbeek en de variatie in maximum snelheden (80 km/u – 60 km/u) van de route langs het kanaal, rekenen we aan de hand van het verkeersmodel door. De resultaten van de doorrekeningen worden betrokken bij de besluitvorming.

Terug naar nieuwsoverzicht