Verkeerscirculatieplan Eerbeek

14-12-2020 Foto Kollergang - Industrieterrein Brummenseweg

Voor het opstellen van een “Verkeerscirculatieplan Eerbeek” zijn we gestart met de voorbereidingen. Met dit plan pakken we het wegennet integraal aan: geen losse studies en oplossingen voor fiets, auto, vrachtwagen en bus, maar een complete en samenhangende visie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan. Ons doel met het verkeerscirculatieplan is om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Eerbeek verder te verbeteren.

Knelpunten in het wegennet
De start voor het verkeerscirculatieplan is een inventarisatie van knelpunten in het wegennet. Een groot deel van de knelpunten hebben we al in beeld. Eerder dit jaar voerden wij namelijk gesprekken met een aantal belangengroepen (zoals bijvoorbeeld dorps- en wijkraden, Veilig Verkeer Nederland en de fietsersbond) over verschillende situaties in het wegennet. Daarnaast ontvangen we met enige regelmaat reacties van bewoners via onze website.

Website
Het overzicht van knelpunten in het wegennet van Eerbeek kun je vanaf medio januari 2021 inzien op onze website. Alle belanghebbenden en belangstellenden krijgen tot eind februari 2021 de mogelijkheid om hierop te reageren en eventuele ontbrekende knelpunten toe te voegen. Op deze manier hopen we een compleet beeld te krijgen van alle knelpunten, zodat we een goede basis hebben voor het verkeerscirculatieplan.

In januari 2021 delen we waar de knelpunten op de website staan en hoe je hier op kunt reageren.

Terug naar nieuwsoverzicht