Verkeerscirculatieplan Eerbeek: denk met ons mee!

19-1-2021 Foto rontonde Eerbeek

Op en langs wegen in Eerbeek en Loenen ervaren omgeving en weggebruikers verkeers- en veiligheidsproblemen. Het vrachtverkeer van en naar de papierindustrie speelt hierin een belangrijke rol. Sommige onderdelen op het gebied van leefbaarheid in de dorpen en woonwijken vragen daarnaast om oplossingen. Het project Wegennet Eerbeek-Loenen is een project in het programma Eerbeek-Loenen 2030.  We richten ons op het belang van een goede weginfrastructuur voor het vrachtverkeer van en naar de papierindustrie. En we kijken daarbij ook naar de leefbaarheid in de dorpen en woonwijken.

Met belanghebbenden, zoals aanwonenden en weggebruikers en overige belangstellenden en onze partners, inventariseren we de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor het wegennet in Eerbeek en Loenen. We maken graag een volledig beeld van alle onderwerpen en knelpunten samen met de omgeving. Daarom willen we de komende tijd nog meer informatie ophalen.

Verkeerscirculatieplan Eerbeek
De opbrengt van alle gesprekken en reacties vormt de basis voor het “Verkeerscirculatieplan Eerbeek”. Met dit plan pakken we het wegennet integraal aan: geen losse studies en oplossingen voor fiets, auto, vrachtwagen en bus, maar een complete en samenhangende visie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan. Ons doel met het verkeerscirculatieplan is om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Eerbeek verder te verbeteren.

Samenhang Eerbeek-Loenen 2030
Het Verkeerscirculatieplan Eerbeek hangt nauw samen met de andere deelprojecten binnen Eerbeek-Loenen, zoals het project Logistiek Centrum Eerbeek en het Masterplan centrum en beek. Naast dit Verkeerscirculatieplan werken we ook aan het verbeteren van de overige delen van het wegennet in Eerbeek en Loenen.

Denk met ons mee via onze interactieve kaart!
Vanwege de COVID-19-maatregelen organiseren we voorlopig geen fysieke bijeenkomsten. We hopen daarom dat u digitaal met ons wilt meedenken. We hebben een interactieve kaart op onze website gemaakt. Op deze kaart kunt u een prikker plaatsen en aangeven waarom dit volgens u een knelpunt of aandachtspunt is. Ook ziet u alle knelpunten en aandachtspunten die door anderen zijn geplaatst. Denkt u met ons mee? Plaats uw prikker voor 1 maart 2021 op de kaart op onze site.

Uw reactie op deze interactieve kaart nemen we mee bij de uitwerking van het Verkeerscirculatieplan en we koppelen terug wat we met uw inzending doen. Samen kunnen we de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en de leefbaarheid in Eerbeek vergoten!

Terug naar nieuwsoverzicht