Veel reacties op interactieve kaart Verkeerscirculatieplan Eerbeek

11-3-2021

Binnen het project Wegennet werken we aan het “Verkeerscirculatieplan Eerbeek”. Met het verkeerscirculatieplan willen we de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Eerbeek verder verbeteren.

Inventarisatie knelpunten

Als eerste stap van het Verkeerscirculatieplan Eerbeek zijn we een inventarisatie gestart naar de knelpunten in het verkeersnetwerk in Eerbeek. Begin dit jaar deden we in Eerbeek een brede oproep om knelpunten in te dienen voor onze interactieve kaart. Hiervoor is een papieren flyer aan huis bezorgd en plaatsten we artikelen in de nieuwsbrief, op de website van Eerbeek – Loenen 2030 en in Brummens Nieuws.

Veel reacties ontvangen

Inwoners, bedrijven en andere belangstellenden hebben in de afgelopen weken massaal gereageerd. Via het plaatsen van een prikker op de interactieve kaart van de website ontvingen we maar liefst over de honderd reacties. Naar aanleiding van deze reacties hebben we veel nieuwe knelpunten toegevoegd en bestaande knelpunten aangescherpt. De reactietermijn om input te geven is inmiddels verlopen. U kunt het meest recente overzicht van de knelpunten bekijken op onze interactieve kaart . De komende periode bekijken we alle knelpunten en beoordelen we of het Verkeerscirculatieplan het juiste instrument is om deze aan te pakken. We komen hier binnenkort bij u op terug.

Terug naar nieuwsoverzicht