Uitnodiging informatiebijeenkomsten programma Ruimte voor Eerbeek

13-11-2018 Centrum Eerbeek

Op dinsdagavond 27 en woensdagavond 28 november 2018 organiseren wij twee informatiebijeenkomsten over het programma Ruimte voor Eerbeek. Met de vaststelling van het bestemmingsplan voor Eerbeek eerder dit jaar breekt nu de fase aan om te werken aan de uitwerking van dit plan. De informatiebijeenkomsten gaan over de uitwerkingen voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek.

Masterplannen

Deze bijeenkomsten vormen de start van een fase waarin we binnen de randvoorwaarden die er nu liggen, gaan kijken naar concrete oplossingen en invullingen. De gemeente komt graag met betrokkenen tot een concreet uitvoeringsplan. Dit samenwerkingstraject moet uiteindelijk eind 2019 leiden tot masterplannen voor zowel het centrum als de beek met daarin concrete plannen en een financiële onderbouwing. Op basis van deze plannen kan ook daadwerkelijk de schop in de grond, bijvoorbeeld waar het gaat om de lege plekken zoals het Kerstenterrein.

Waar

De beide informatiebijeenkomsten vinden plaats bij De Korenmolen aan de Kanaalweg 3 in Eerbeek

Het programma

Op hoofdlijnen zie het programma er als volgt uit: 

- 19.30 uur:                   Ontvangst en informatiemarkt
- 20.00 uur:                   Start plenaire toelichting
- 20.30 uur:                   Start gesprekken bij informatiekraampjes

Doel: informeren en ophalen

Om zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en andere belangstellenden de gelegenheid te geven een inbreng te hebben in dit traject kiezen we er voor om twee (identieke) informatiebijeenkomsten te organiseren. Beide bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.30 uur. Om 20.00 uur wordt gestart met een presentatie waarin het plan van aanpak en de stand van zaken wordt toegelicht, zowel voor het centrumgebied als de Eerbeekse beek. Vervolgens worden alle bezoekers in de gelegenheid gesteld om bij een zestal informatiekraampjes gerichte vragen te stellen of wensen en ideeën kenbaar te maken. Het gaat daarbij om wensen en ideeën over de inrichting van het centrum en de omgeving van de Eerbeekse beek. En over wensen en ideeën over een rol in het participatieproces. De opbrengst van deze bijeenkomsten vormt input voor het participatieplan en latere ontwerpsessie.

Vooraf aanmelden

Belangstellenden die aanwezig willen zijn bij één van beide informatiebijeenkomsten kunnen zich aanmelden via het mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl. Aanmelden kan ook door te bellen met het KCC via telefoonnummer (0575) 56 82 33. Naast naam en contactgegevens is het belangrijk aan te geven welke avond u wenst te bezoeken. Meer informatie over het programma Ruimte voor Eerbeek en deze informatiebijeenkomsten is te vinden op de speciale programmapagina van de gemeente Brummen.

Namens wethouder Peter-Paul Steinweg
Portefeuillehouder programma Ruimte voor Eerbeek

Arjan Schulp
Omgevingsmanager masterplannen Centrum Eerbeek en Eerbeekse beek
Tel. 06-21224263

Terug naar nieuwsoverzicht