Stukken ter inzage, geef uw reactie!

4-8-2020 naambord Eerbeek

We zijn gestart met de reparatie van het bestemmingsplan  voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op het voormalig Burgersterrein en voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof. Voor beide projecten stelden we een startdocument voor de onderzoeken op. Deze startdocumenten heten: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De notities liggen van 11 augustus tot en met 21 september 2020 ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen.

Wat is een Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD)?

Om tot een goed afgewogen bestemming te komen voor het LCE op het voormalig Burgersterrein en voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof, voeren we onderzoeken uit. De onderzoeken geven inzicht in de effecten op het milieu en de omgeving en zijn een belangrijke bouwsteen voor de definitieve bestemming. We onderzoeken en beoordelen de milieuonderzoeken in samenhang met elkaar. Deze beoordeling werken we uit in een Milieueffectrapportage (MER).

De eerste stap om te komen tot een MER is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie is aangegeven waarom we een MER opstellen, welke varianten we gaan onderzoeken en welke onderzoeken we uitvoeren. De NRD leggen we ter inzage, zodat iedereen aanvullingen en ideeën kan meegeven. 

Stukken inzien en reageren

Tijdens de periode van inzage, van dinsdag 11 augustus 2020 tot en met maandag 21 september 2020 kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. De stukken zijn zowel digitaal als op papier in te zien. Op de website Eerbeek-Loenen 2030 leest u waar u de stukken in kunt zien en op welke wijze u een zienswijze kunt indienen.

Informatiebijeenkomst 9 september 2020

Op 9 september 2020 organiseren wij een (fysieke) informatiebijeenkomst in Eerbeek. Tijdens deze bijeenkomst kan iedereen in gesprek met de projectteams van het Logistiek Centrum Eerbeek en Mayr-Melnhof over de Notities Reikwijdte en Detailniveau. We gaan er vanuit dat deze bijeenkomst door kan gaan. Mocht het vanwege de dan geldende COVID-19-maatregelen niet mogelijk zijn, dan zoeken we naar een digitaal alternatief. Meer informatie over de informatiebijeenkomst en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden leest u eind augustus 2020 op de website van Eerbeek-Loenen. Via de nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 2030 houden we u ook op de hoogte van de informatiebijeenkomst.

Planning en vervolg

Alle zienswijzen en adviezen  die wij in de periode van inzageontvangen, beoordelen we en verwerken we zo mogelijk. Als indiener van een zienswijze ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging en een reactie op uw zienswijze.

De definitieve NRD’s zijn uitgangspunt voor de uit te voeren onderzoeken. De uitkomsten van de onderzoeken gebruiken we voor het vaststellen van de nieuwe bestemming voor het Logistiek Centrum Eerbeek en de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof.

Op de website Eerbeek-Loenen 2030 vindt u een actuele planning van de projecten Logistiek Centrum Eerbeek en bedrijfslocatie Mayr-Melnhof.

Waar kunt u de stukken vinden? 

De Notities Reikwijdte en Detailniveau liggen van dinsdag 11 augustus 2020 tot en met maandag 21 september 2020 ter inzage.
U kunt de Notities Reikwijdte en Detailniveau digitaal inzien via deze websites:

Daarnaast liggen de stukken ter inzage bij:

  • Huis der Provincie, Markt 11, 6811 CG in Arnhem
  • Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31, 6971 BV in Brummen
  • Bibliotheek Eerbeek, Coldenhovenseweg 13, 6961 EA in EerbeekIndienen van een zienswijzen    

Indienen van een zienswijze

Beide Notities Reikwijdte en Detailniveau liggen voor een periode van 6 weken ter visie. Graag horen we van u of het voorstel voor de varianten en de onderzoeken volledig is. Tijdens de terinzagelegging kunt u schriftelijk reageren op de beide notities Reikwijdte en detailniveau.

U kunt uw zienswijze per brief richten aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
ter attentie van Programmering
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

of per e-mail aan post@gelderland.nl.

Voor zienswijzen over papier-/kartonfabriek Mayr Melnhof, dan graag vermelden ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mayr Melnhof’, zaaknummer 2020-009957.

Gaat uw zienswijze over het Logistiek Centrum Eerbeek, dan graag vermelden ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Logistiek Centrum Eerbeek’, zaaknummer 2020-009955.

Terug naar nieuwsoverzicht