Planning Logistiek Centrum Eerbeek

27-5-2021 Foto: Burgersterrein Eerbeek

Voor het project LCE worden de effecten op milieu en omgeving voor de mogelijke locaties in beeld gebracht. Na de zomervakantie zijn de onderzoeken afgerond en kunnen we de uitkomsten delen. Lees hier meer over de onderzoeken en de planning.

De notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is in maart dit jaar vastgesteld. In deze notitie staan de verschillende locaties die worden onderzocht en de onderzoeken die worden uitgevoerd. Alle onderzoeken die we laten uitvoeren, worden in samenhang beoordeeld in de Milieueffectrapportage. 

Onderzoeken Milieueffectrapportage 

Op dit moment worden de onderzoeken uitgevoerd. We kijken naar effecten op milieu en omgeving. We verwachten de onderzoeken in september dit jaar af te ronden. We delen dan de onderzoeksrapporten en gaan graag met u in gesprek over de uitkomsten van de onderzoeken. De onderzoeksrapporten bevatten veel technische informatie. We delen de belangrijkste conclusies in een publieksvriendelijke versie. Zo heeft u snel inzicht in de uitkomsten van de onderzoeken.

Planning

  • September / oktober 2021: onderzoeksresultaten beschikbaar en gesprekken / informatiebijeenkomst over de resultaten informatiebijeenkomst ter voorbereiding besluitvorming voorkeursvariant 
  • Half november 2021: bestuurlijke keuze voorkeurslocatie
  • Half november – half december 2021: informatiebijeenkomst/werk-atelier uitwerking voorkeursvariant
  • Januari 2022- maart 2022: opstellen inpassingsplan 
  • Mei 2022: Ontwerp-inpassingsplan ter visie (mogelijkheid indienen zienswijze)

Terug naar nieuwsoverzicht