Pas op de plaats: Alternatievenonderzoek Mayr-Melnhof en Logistiek Centrum. Denkt u mee?

15-10-2020 Foto: spoorovergang Burgersterrein Eerbeek

Voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof en het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) lagen van 11 augustus tot en met 21 september de Notities Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. Op de notitie van Mayr-Melnhof zijn 19 zienswijzen ingediend en op de notitie van het LCE 36 zienswijzen. Tijdens de ter inzagelegging organiseerden wij ook informatiebijeenkomsten. De gesprekken tijdens deze bijeenkomsten en de ingediende zienswijzen laten zien dat er vooral vragen zijn over de locatie voor het Logistiek Centrum en de verkeerssituatie bij Mayr-Melnhof.

Na vernietiging van de bestemmingen voor beide locaties door de Raad van State zijn we gestart met de reparatie van de het bestemmingsplan. De uitspraak van de Raad van State is voor ons het uitgangspunt. In deze uitspraak staat welke onderdelen beter onderzocht moeten worden en welke aanscherpingen of veranderingen nodig zijn. In veel reacties op de NRD’s lezen wij de vraag om breder te kijken dan alleen de uitspraak van de Raad van State. Wij nemen dit signaal serieus en starten daarom voor beide projecten een zogenoemd alternatievenonderzoek. Op basis van dit onderzoek kunnen we een groot deel van de vragen beantwoorden die u gesteld heeft in de zienswijzen.

Alternatievenonderzoek Mayr-Melnhof

Het alternatievenonderzoek voor Mayr-Melnhof gaat over de verkeerssituatie rondom het bedrijf. In de alternatieven in de NRD zijn verschillende in- en uitritten ingetekend die allemaal gebruik maken van de bestaande wegen (Volmolenweg en Coldenhovenseweg). Het verzoek is om ook te kijken of de aanleg van nieuwe wegen of andere aansluitingen op bestaande wegen mogelijk zijn. Dit om de leefbaarheid te verbeteren. Een aantal genoemde opties is: een nieuwe weg via ‘t Haagje en Wethouder Sandersstraat, een verbinding naar de Loubergweg via het voormalig Burgersterrein en een verbinding langs het spoor/Stationsstraat.

Voordat we starten met het onderzoek naar andere mogelijkheden voor de verkeerssituatie, horen we graag van u of er nog andere oplossingen zijn voor de verkeersafwikkeling bij Mayr-Melnhof. Alle voorstellen worden op haalbaarheid getoetst. Als een alternatief haalbaar lijkt, wordt deze toegevoegd aan de NRD en zal deze volledig getoetst worden in de milieueffectrapportage.

Wilt u een alternatief aandragen? Dit kan tot 9 november. Op de website van Eerbeek-Loenen 2030  leest u meer over het alternatievenonderzoek en hoe u nieuwe oplossingen aan kunt dragen.

Alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek (LCE)

Het alternatievenonderzoek voor het Logistiek Centrum Eerbeek gaat over de vraag of er in de buurt van Eerbeek, ook andere geschikte locaties zijn voor een logistiek centrum. De varianten in de NRD beperken zich nu tot verschillende mogelijkheden op het voormalig Burgersterrein. Het verzoek van veel mensen is om, gelet op de leefbaarheid en verkeersafwikkeling, de varianten niet te beperken tot alleen het voormalige Burgersterrein. In de zienswijzen worden als alternatieve locaties onder andere genoemd: uitbreiding van de Kollergang en een uitruil met de sportvelden.

Voordat we starten met het alternatievenonderzoek, horen we graag van u of er nog andere locaties zijn voor het realiseren van een logistiek centrum. Alle voorstellen worden op haalbaarheid getoetst. Als een andere locatie haalbaar lijkt, wordt deze toegevoegd aan de NRD en zal deze volledig getoetst worden in de milieueffectrapportage. Het voormalig Burgersterrein blijft één van de alternatieven die getoetst wordt in de milieueffectrapportage.

Wilt u een andere locatie aandragen? Dit kan tot 9 november. Op de website van Eerbeek-Loenen 2030 leest u meer over het alternatievenonderzoek, aan welke voorwaarden een nieuwe locatie moet voldoen en hoe u nieuwe locaties aan kunt dragen

Terug naar nieuwsoverzicht