Overzicht onderzoeken Logistiek Centrum Eerbeek

16-2-2021 Foto Kollergang Eerbeek

De locaties die uit het alternatievenonderzoek naar voren komen als realistische optie, worden verder onderzocht in het Milieueffectrapport (MER). Voor deze locaties worden de effecten op milieu en omgeving in beeld gebracht. Het overzicht van de onderzoeken die we uitvoeren in het Milieueffectrapport is beschikbaar.

Milieueffectrapport op hoofdlijnen

Het Milieueffectrapport zal op een abstracter niveau worden uitgevoerd dan in de zomer van 2020 is gecommuniceerd. We kijken niet meer naar de effecten van meerdere (inrichtings-)varianten op één locatie. We vergelijken in het Milieueffectrapport de effecten op locatieniveau om uiteindelijk een keuze voor de voorkeurslocatie te kunnen maken. Welke (milieu)onderzoeken we gaan uitvoeren, leest u hier.

Naast de informatie uit het Milieueffectrapport is ook de input uit het participatieproces met de omgeving, eigendomssituatie en financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen voor de uiteindelijke keuze voor de voorkeurslocatie.

Beoordeling effecten voorkeurslocatie

De voorkeurslocatie wordt uiteindelijk bestemd in een provinciaal inpassingsplan. De exacte locatie wordt dan vastgelegd en ook de voorwaarden waar het Logistiek Centrum Eerbeek aan moet voldoen. Om dit goed te onderbouwen, kan het nodig zijn om onderzoeken op inrichtingsniveau uit te voeren. Voor de voorkeurslocatie zullen de onderzoeken uit het Milieueffectrapport worden dan aangevuld of op een gedetailleerder niveau uitgevoerd.

Terug naar nieuwsoverzicht