Opbrengsten informatiebijeenkomsten

4-2-2019 Eerbeekse beek

Als start voor het traject voor de herinrichting centrum Eerbeek en de Eerbeekse beek zijn er eind 2018 drie informatiebijeenkomsten georganiseerd in De Korenmolen in Eerbeek.

Gemeente Brummen heeft deze bijeenkomsten georganiseerd om samen te komen tot concrete en uitvoerbare plannen. Bijna 200 belangstellenden hebben deze bijeenkomsten bezocht en hun wensen en ideeën aangedragen. De belangstellenden konden ook laten weten op welke wijze zij in het vervolgtraject betrokken zouden willen worden. Lees hier het verslag van deze drie bijeenkomsten.

Masterplannen

Tijdens de drie bijeenkomsten is veel informatie opgehaald over zowel de inrichting van het centrum als de (omgeving van de) beek. Want dat zijn de twee onderwerpen waarvoor in 2019 de plannen in een zogenoemde ‘masterplan’ zullen worden vastgelegd. Het is de bedoeling dat in maart de ontwerpsessies voor zowel de plannen voor het centrumgebied als ook voor de Eerbeekse beek van start gaan.

Op de website van de gemeente Brummen leest u meer over meer over herinrichting van het centrum Eerbeek en de Eerbeekse beek

Terug naar nieuwsoverzicht