Onderzoeksresultaten Mayr-Melnhof opgeleverd

28-6-2021 Bedrijventerrein Mayr Melnhof ingang Volmolenweg

Voor het project Mayr-Melnhof stellen we een Milieueffectrapportage op. De resultaten van de milieu- en omgevingsonderzoeken naar de inrichting van het bedrijfsterrein en de ontsluitingsroutes zijn opgeleverd. Wilt u meer weten over wat er onderzocht is en wat de resultaten zijn, lees hier dan meer.

Onderzoeksresultaten Milieueffectrapportage (MER)

In een inpassingsplan leggen we de gebruiks- en bouwmogelijkheden op en om het terrein van Mayr-Melnhof vast. Een belangrijke bouwsteen hiervoor zijn de resultaten van de milieu- en omgevingsonderzoeken. De afgelopen maanden voerden we de onderzoeken uit. Alle alternatieven voor bedrijfsterrein Mayr-Melnhof en de verschillende ontsluitingsroutes zijn doorgerekend. We hebben zowel de effecten van de huidige situatie beeld gebracht als de uiteindelijke situatie per alternatief. De onderzoeken staan op de website van Eerbeek-Loenen 2030. 

Eerste conclusies

De onderzoeksresultaten laten voor de inrichting van het bedrijfsterrein van Mayr-Melnhof zien dat één van de alternatieven minder effect heeft op de omgeving en milieu. De resultaten voor de ontsluitingsroutes verschillen niet veel van elkaar en laten ook ten opzichte van de huidige situatie weinig verbeteringen zien. We zien dat een route iets beter scoort op geluid en de andere route bijvoorbeeld op verkeersveiligheid. Maar geen van de ontsluitingsroutes biedt voor alle milieu- en omgevingseffecten de verbeteringen die we hadden gehoopt.

In gesprek over de onderzoeksresultaten?

De onderzoeken moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dat betekent vaak grote rapporten met veel technisch taalgebruik. Om u op weg te helpen in de veelheid aan informatie staat op de website een extra notitie met een samenvatting van onderzoeken en de belangrijkste conclusies. Ook staan uiterlijk maandag 5 juli 2021 voor de verschillende milieuthema’s korte, ingesproken presentaties voor u klaar.

Maandag 12 juli en dinsdag 13 juli 2021 kunt u met de deskundigen van onderzoeksbureau TAUW in gesprek gaan. We organiseren dan voor de belangrijkste milieuthema’s een digitaal vragenuur. De deskundigen geven dan een korte presentatie en beantwoorden vervolgens uw vragen. 

Vervolg proces

Nu delen we met u de onderzoeksresultaten. Alle vragen over de onderzoeken verwerken we in een ‘vraag en antwoord’-lijst op onze website. Na de zomervakantie (basisonderwijs) organiseren we nog een keer een mogelijkheid om vragen over de onderzoeken te stellen. In de tweede of derde week van september start de voorbereiding voor de keuze voor het voorkeursalternatief. Graag nodigen we u uit om met ons mee te denken wat hierbij meegewogen moet worden. We informeren u hierover via de nieuwsbrief en onze website.

Terug naar nieuwsoverzicht