Onderhoud provinciale weg N786 Apeldoorn-Dieren

27-5-2021 Foto: onderhoud aan de weg

In 2021 en 2022 voert provincie Gelderland onderhoud uit aan de N786. De N786 maakt ook onderdeel uit van het project Wegennet binnen programma Eerbeek-Loenen 2030, maar deze onderhoudswerkzaamheden behoren tot het reguliere onderhoud van provincie Gelderland. Lees meer over de aanvullende maatregelen en de uitvoering.

Aanvullende maatregelen

Tegelijk met het reguliere onderhoud aan de N786 voert provincie Gelderland in Loenen en in Eerbeek enkele aanvullende maatregelen door voor verbetering van de verkeersveiligheid. In Loenen wordt de oversteekplaats bij de supermarkt verbeterd en verplaatst en wordt op een aantal plekken geel asfalt aangebracht. In Eerbeek plaatst provincie Gelderland bij de komgrens op de Harderwijkerweg een komslinger. Ook verandert de rood-licht regeling van de verkeerslichten bij het kruispunt Harderwijkerweg met de Veldkantweg-Boshoffweg. Voor deze en andere maatregelen is overlegd met direct aanwonenden en vertegenwoordigers van de dorpen.

Fasering

Het onderhoud aan de N786 wordt gefaseerd opgepakt. Meer informatie kunt u hier vinden. 

Groot onderhoud Apeldoorn – Zutphen – Arnhem

Naast de werkzaamheden aan de N786 voert provincie Gelderland in 2021 en 2022 groot onderhoud uit aan andere wegen tussen Apeldoorn, Zutphen en Arnhem. Provincie Gelderland stemt de planning, afsluitingen en omleidingsroutes op elkaar af. Een overzicht van deze werkzaamheden is hier  te vinden.  

Terug naar nieuwsoverzicht