Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mayr-Melnhof definitief

11-3-2021

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de reactienota op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Alle wijzigingen als gevolg van onder andere de zienswijzen en het alternatievenonderzoek zijn opgenomen in de definitieve NRD.

Op 2 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de reactienota op de NRD vastgesteld. Alle zienswijzen die zijn ingediend, zijn in deze nota beantwoord. Ook zijn wijzigingen als gevolg van de zienswijzen en het alternatievenonderzoek routering vrachtverkeer verwerkt in de definitieve NRD. Het alternatievenonderzoek en de definitieve NRD zijn de bijlagen van de reactienota.

Alternatieven

In de definitieve NRD staan de alternatieven en de wijze waarop deze worden onderzocht in het milieueffectrapport. Voor het bedrijfsperceel van Mayr-Melnhof worden twee alternatieven verder onderzocht en voor de alternatieve ontsluitingsroute vijf alternatieven. In totaal worden 10 gecombineerde alternatieven onderzocht.

Milieueffectrapport

In het milieueffectrapport brengen we zowel de effecten op het milieu als de omgeving in beeld. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn, naast het participatieproces met de omgeving, eigendomssituatie en financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen voor de uiteindelijke keuze voor het voorkeursalternatief.

Documenten op de website

Over het verkeersonderzoek zijn vooral veel vragen gesteld. Wij lichten de onderzoeksopzet voor het verkeersonderzoek in een gesproken PowerPoint-presentatie nader toe. U vindt de presentatie in onderstaand overzicht op de website.

We delen graag de resultaten met u zodra de onderzoeken zijn afgerond. Houd hiervoor de nieuwsbrief en website in de gaten. 

Terug naar nieuwsoverzicht