Notitie Reikwijdte en Detailniveau Logistiek Centrum Eerbeek definitief

11-3-2021

De reactienota op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Logistiek Centrum Eerbeek is door Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgesteld. Alle wijzigingen als gevolg van de zienswijzen en het alternatievenonderzoek zijn opgenomen in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Op 9 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de reactienota op de NRD vastgesteld. Alle zienswijzen die zijn ingediend, zijn in deze nota beantwoord. Alle wijzigingen als gevolg van de zienswijzen en het alternatieve locatieonderzoek voor het Logistiek Centrum Eerbeek zijn verwerkt in de definitieve NRD. Het alternatievenonderzoek en de definitieve NRD zijn de bijlagen van de reactienota.

Drie mogelijke locaties

In de definitieve NRD staan de drie mogelijke locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek en de wijze waarop deze onderzocht worden in het milieueffectrapport. Naast de locatie van het voormalige Burgersterrein zullen twee locaties op de Kollergang nader onderzocht worden.

Milieueffectrapport

In het milieueffectrapport worden zowel de effecten op het milieu als de omgeving in beeld gebracht. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn, naast het participatieproces met de omgeving, eigendomssituatie en financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen voor de uiteindelijke bestuurlijke keuze voor de voorkeurslocatie.

Documenten op de website

Op de website vindt u de volgende stukken:

We delen graag de resultaten met u zodra de onderzoeken zijn afgerond. Houd hiervoor de nieuwsbrief en website in de gaten. 

Terug naar nieuwsoverzicht