Nieuwe weg naar Folding Boxboard Eerbeek langs ‘t Haagje.

18-11-2021 Kaartbeeld plangebied

Op 16 november 2021 hebben Gedeputeerde Staten een besluit genomen over de voorkeursvariant voor Folding Boxboard Eerbeek. Besloten is om een route langs ’t Haagje verder uit te werken. De keuze is het resultaat van een brede afweging. Naast de MERresultaten zijn ook de mening van omwonenden, de kosten en de impact op de omgeving, zoals het gedwongen uitkopen van bewoners of bedrijven meegewogen.

Een brede afweging

We werken al een tijd aan een betere inpassing van Folding Boxboard Eerbeek. Op verzoek van omwonenden kijken we daarbij ook naar de aanrijroute voor vrachtverkeer. In maart 2021 zijn we daarom gestart met de MER-onderzoeken voor vijf alternatieve ontsluitingsroutes voor vrachtverkeer. Rond de zomervakantie waren de onderzoeken klaar en deelden we de resultaten. De resultaten van alle milieuthema’s samen laten helaas geen duidelijke voorkeursroute zien. Vervolgens zijn de vijf mogelijke routes verder uitgewerkt met aanvullende maatregelen. Ook zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden en zijn bestuurders langsgegaan bij omwonenden om hun standpunten te horen. Daarna zijn alle positieve en negatieve effecten zorgvuldig afgewogen.

Waarom de keuze voor een route langs ‘t Haagje?

Veel omwonenden hebben aangegeven dat zij in de afweging voor de voorkeursvariant de thema’s verkeersveiligheid, gezondheid en groen in de wijk belangrijk vinden. Een grote groep ziet de oplossing voor deze punten samenkomen in route B (met aanpassingen), mede omdat deze route verder van de woonwijk af ligt. Deze route maakt halverwege de Coldenhovenseweg een oversteek richting Machinefabriek Eerbeek.

Bij alle routes zullen er gehinderden blijven. Wel zien we tussen de routes grote verschillen in benodigd particulier eigendom, kosten, risico’s in uitvoerbaarheid en ruimte om extra maatregelen te treffen.

Route E langs ‘t Haagje scoorde niet het beste in het milieueffectonderzoek. Maar dit alternatief biedt wel ruimte om extra maatregelen te nemen om overlast te verminderen en een verkeersveilige oplossing te bieden. Opgeteld gaat onze voorkeur daarom uit naar een nieuwe weg langs ’t Haagje. We kiezen daarmee voor een goed uitvoerbare route die veel oplost voor een relatief lage investering. Zo creëren we hier een toekomstbestendige oplossing en kunnen we met beperkte middelen zoveel mogelijk resultaat bereiken in de verschillende projecten in regio Eerbeek – Loenen.

Vervolgproces

GS hebben besloten om de route langs ’t Haagje verder uit te werken. Hoe de weg er uit komt te zien, welke aanvullende maatregelen getroffen worden en hoe de inrichting rondom de nieuwe weg zal zijn is nog niet bepaald. De verdere uitwerking van de route doen we graag weer samen met de direct aanwonenden en andere geïnteresseerden.

We starten met deze verdere uitwerking in december dit jaar. De uitwerking is opgedeeld in twee stappen. Eerst richten we ons op de uitgangspunten die relevant zijn voor het in detail doorrekenen van de route, daarna volgt een gedetailleerdere uitwerking van het ontwerp.

  1. In week 49, op 7 december, organiseren we een bijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst is om uitganspunten te bepalen die belangrijk zijn voor de gedetailleerde MER-doorrekening van de route langs ’t Haagje. Het gaat dan om het bepalen van de ligging van de weg, wel of geen geluidswanden of aarden wal langs de route en de hoogte van een eventuele geluidswand. Het opnieuw doorrekenen van de route doen we om zicht te krijgen op de precieze effecten op milieu en omgeving na het treffen van aanvullende maatregelen. Afhankelijk van de COVID-richtlijnen wordt dit mogelijk een digitale bijeenkomst.
  2. In januari volgt een tweede bijeenkomst. In deze bijeenkomst werken we uitgangspunten voor de nieuwe weg uit tot een gedetailleerder ontwerp. Het gaat dan vooral om de inrichting van de groenzone, kruispunten en de omgeving van de weg.

Via de website en nieuwsbrief communiceren we de data voor de bijeenkomsten en op welke wijze u zich kunt aanmelden. De direct aanwonenden van de groenzone langs ’t Haagje ontvangen van ons ook via een brief een uitnodiging.

Heeft u behoefte om ons naar aanleiding van dit bericht te spreken, dan kan dat. Volgende week zijn wij op dinsdag 23 en donderdag 25 november in de ochtend aanwezig in het BHV-gebouw van FBE (in de hoek Poelkampstraat/Kloosterstraat). Het is nodig om een afspraak te maken wanneer u langs wilt komen. Neem daarvoor contact op met Floor van Gaasbeek 026-359 8246 of stuur een mail naar eerbeek.loenen2030@gelderland.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht