Nieuwe ontwikkelingen

14-10-2021 Ondertekening bestuursovereenkomst door gedeputeerde Markink en wethouder Van Burgsteden

De afgelopen tijd is een aantal besluiten genomen dat te maken heeft met Eerbeek Loenen 2030.

Samenwerking gemeente Brummen en Provincie Gelderland

De gemeente Brummen en provincie Gelderland gaan de komende jaren samenwerken aan de leefbaarheid voor inwoners, het vestigingsklimaat en de energietransitie van de papierindustrie in Eerbeek. Daarbij zal de gemeente, samen met de provincie, haar financiën en bestuurskracht verstevigen. Afspraken voor deze langjarige samenwerking zijn nu vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Op donderdag 7 oktober 2021 werd deze officieel ondertekend door wethouder Ine van Burgsteden en gedeputeerde Jan Markink. Wil je weten wat dit betekent voor het Programma Eerbeek Loenen 2030, lees dan hier verder. 

Besluiten Provinciale Staten

Voor de locatie voormalig Burgersterrein (één van de mogelijke locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek) en project Folding Boxboard Eerbeek B.V. (voorheen Mayr-Melnhof Eerbeek B.V.) hebben Provinciale Staten op 29 september 2021 nieuwe besluiten genomen. Het gaat om twee voorbereidingsbesluiten en een coördinatiebesluit.

  • De voorbereidingsbesluiten zorgen er voor dat nieuwe ontwikkelingen op beide terreinen niet zomaar mogelijk zijn.
  • Het coördinatiebesluit is genomen voor Folding Boxboard Eerbeek B.V. Het coördinatiebesluit maakt het mogelijk dat het provinciaal inpassingsplan en de vergunningen samen en in één keer ter inzage gaan.

Meer informatie over de genomen besluiten vind je in dit artikel.  

Structuurvisie Centrum Eerbeek en Eerbeekse beek

De besluitvorming over de gemeentelijke structuurvisie Centrum Eerbeek en Eerbeekse beek zal dit jaar nog plaatsvinden. Op dinsdag 12 oktober jl.  is door het college van B&W een besluit genomen over het voorstel aan de gemeenteraad. Naar verwachting neemt de Raad op 18 november as. een besluit. Een aantal opgaven in de structuurvisie is verweven met het programma en de projecten Eerbeek Loenen 2030. Die opgaven pakken we gezamenlijk op en stemmen we af. Bij de voorbereiding van de structuurvisie heeft afstemming plaats gevonden. Ook in de uitwerking van de visie blijven we dat doen. Een eerste uitwerking van de visie is het project Spoorzone (gebied: Kerstenterrein-Eerbeekse beek-spoor-stationsomgeving). Een samenwerking van de provincie, de gemeente, de papierindustrie en het waterschap, onder regie van de gemeente. Op deze pagina lees je meer over de inhoud van de structuurvisie.

Terug naar nieuwsoverzicht