Natuuronderzoek projecten Mayr-Melnhof en Logistiek Centrum Eerbeek

13-4-2021

Het natuuronderzoek is een onderdeel van de milieueffectrapportages. In april starten de inventarisatierondes voor broedvogels en vleermuizen. De vleermuisinventarisaties worden in de schemering ’s avonds en vroeg in de ochtend uitgevoerd.


Voor zowel het project Mayr-Melnhof als het project Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) vervolgen we binnenkort het natuuronderzoek. De natuuronderzoeken zijn onderdeel van de Milieueffectrapportages (MER). Deze onderzoeken zijn nodig om keuzes in het inpassingsplan te onderbouwen.

Natuuronderzoek

Vorig jaar voerden we al natuuronderzoek uit op het terrein van Mayr-Melnhof en het voormalig Burgersterrein. Naar aanleiding van de zienswijzen gaan we voor beide projecten ook andere alternatieven onderzoeken. Daarom inventariseren we de natuurwaarden in het gebied rondom de alternatieve routes voor vrachtverkeer bij Mayr-Melnhof en de alternatieve locaties voor het LCE.

Het inventariseren van de natuurwaarden neemt ruim een half jaar in beslag. Dit komt, omdat we rekening houden met veel soorten flora en fauna. Voor één soort inventariseer je in het broedseizoen en voor andere soorten juist de bloeiperiode of de mogelijke winterverblijven. Bureau Ecogroen is daarom in opdracht van de Provincie in de periode april-september regelmatig in het gebied om te inventariseren.

Gestart wordt met onderzoek naar de huismus. In week 15/16 vindt de eerste inventarisatieronde plaats, in week 18/19 de tweede ronde.

Vleermuisonderzoek

De meeste inventarisatieronden zijn overdag. Voor het vleermuisonderzoek is het nodig om juist in de schemering te inventariseren. De rondes starten rond zonsondergang vanaf 22:00 uur of rond zonsopkomst vanaf 03:00 uur. Het kan zijn dat op bepaalde plaatsen langdurig wordt gepost. Soms wordt er gebruik gemaakt van een verrekijker om de buitenzijde van de gebouwen of woningen te inspecteren. De inventarisaties worden uitgevoerd vanaf de openbare weg, tenzij vooraf aan eigenaren van betreffende percelen toegang is gevraagd.

De inventarisatierondes voor vleermuizen worden uitgevoerd: begin juni, half juli, half augustus, half september.

Terug naar nieuwsoverzicht