Natuuronderzoek gestart

8-6-2020 Natuuronderzoek Eerbeek

Voor de projecten Mayr-Melnhof en Logistiek Centrum Eerbeek starten we binnenkort met het opstellen van inpassingsplannen. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van de provincie. Om keuzes in het inpassingsplan te onderbouwen, voeren we veel onderzoeken uit.

Natuuronderzoek

Eén van de onderzoeken is het natuuronderzoek. Om de effecten op de natuurwaarden te weten, inventariseren we eerst de natuurwaarden die nu aanwezig zijn. Het inventariseren van de natuurwaarden neemt bijna een heel jaar in beslag. Dit komt omdat we rekening houden met veel soorten flora en fauna. Voor één soort inventariseer je in het broedseizoen en voor andere soorten juist de bloeiperiode of de mogelijke winterverblijven.

Vooruitlopend op de start van de inpassingsplannen en de andere onderzoeken, start bureau Ecogroen in opdracht van ons met het natuuronderzoek. Zij zijn komend jaar geregeld in het veld om de natuurwaarden op en rondom het Burgersterrein en bedrijfslocatie Mayr-Melnhof te inventariseren.

Vleermuisonderzoek

De meeste inventarisatieronden zijn overdag. Voor het vleermuisonderzoek is het nodig om juist in de schemering te inventariseren. De rondes starten rond zonsondergang vanaf 22:00 uur of rond zonsopkomst vanaf 03:00 uur. Het kan zijn dat op bepaalde plaatsen langdurig wordt gepost. Soms wordt er gebruik gemaakt van een verrekijker om de buitenzijde van de gebouwen of woningen te inspecteren. U kunt de medewerkers herkennen aan de reflecterende, blauwe hesjes met de opdruk van Ecogroen.

De vleermuisinventarisaties vinden, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaats in de weken: 24, 26, 27, 28 , 29, 34, 38 en 39.

Terug naar nieuwsoverzicht