Locatiekeuze Logistiek Centrum Eerbeek uitgesteld

9-11-2021 Kaartbeeld alternatieve locaties logistiek centrum Eerbeek

Zoals in eerdere berichtgeving is gecommuniceerd, heeft op 8 november jl. een vergadering van de Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 plaatsgevonden. Een van de agendapunten van deze vergadering was advisering over de locatiekeuze voor het project Logistiek Centrum Eerbeek. De bestuurders, die zitting hebben in de Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030, hebben aangegeven op basis van hetgeen er nu ligt aan informatie geen advies uit te kunnen brengen over de locatiekeuze voor het Logistiek Centrum Eerbeek.

De bestuurders willen graag  meer inzicht in de effecten op milieu en omgeving alvorens zij een besluit kunnen nemen. Advisering over de locatiekeuze van het Logistiek Centrum Eerbeek zal op 6 december opnieuw in de vergadering van de Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 geagendeerd worden. Naar verwachting zal Gedeputeerde Staten van Gelderland in december van dit jaar een besluit nemen over de locatie van het Logistiek Centrum Eerbeek.

Terug naar nieuwsoverzicht