Landelijk onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

17-2-2020 Seismisch onderzoekskaart

De Rijksoverheid onderzoekt waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte. Dit zodat we straks ook vanuit deze bron een deel van onze huizen, kantoren en bedrijven kunnen verwarmen. Dit onderzoek wordt in maart door EBN uitgevoerd en vindt plaats rond Eerbeek. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis. De aankomende weken neemt de aannemer contact op met grondeigenaren.

Het onderzoek in de ondergrond is een seismisch onderzoek. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Onderzoek aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op de website van SCAN of bekijk de film.

Veilig en verantwoord

Dit seismisch onderzoek is een vervolg op een onderzoek dat eerder dit jaar, volgens dezelfde werkwijze, tussen Utrecht en Almere is uitgevoerd door EBN. Er is toen geen schade of overlast gemeld. Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft al jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM degene die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.  Heeft u vragen over de uitvoering van het onderzoek? Neem dan contact op via het mailadres info@scanaardwarmte.nl. Voor dringende situaties in verband met de uitvoering van het seismisch onderzoek kunt u bellen met het telefoonnummer
030 – 233 90 13.

Terug naar nieuwsoverzicht