Inrichting Poelkampstraat en Volmolenweg

14-10-2021 Terrein nabij Poelkampstraat

4 november inloopbijeenkomst over inrichting groenzone en geluidswand Poelkampstraat en Volmolenweg.

Begin van dit jaar vroegen we u mee te denken over de inrichting van de groenzone Poelkampstraat en Volmolenweg. De ideeën die we hebben ontvangen hebben we samengebracht in twee ontwerpen. De uitzoekvragen die nog open stonden, kunnen we nu beantwoorden. Graag vragen we u om nog één keer uw mening te geven zodat wij het ontwerp voor de groenzone en geluidswand definitief kunnen maken.

Twee ontwerpen

De ideeën die u heeft aangedragen en de juridische verplichtingen die Folding Boxboard Eerbeek B.V. heeft voor de groenzone en geluidswand, hebben we samengevoegd in twee ontwerpen.

We hebben een variant met een meer open groenstructuur en een met een laanstructuur. Daarnaast zijn mogelijkheden ingetekend om een aantal parkeerplaatsen aan te leggen met ruimte voor huisvuilcontainers. In week 43 versturen we een folder met hierin de ontwerpen. Ook staan er vragen aan u in. We sturen deze folder naar de bewoners aan de Poelkampstraat en Volmolenweg (tot de inrit) die direct uitkijken op of grenzen aan het terrein van Folding Boxboard Eerbeek. Voor de overige geïnteresseerden is de folder in week 43 te vinden op onze website.

Komt u langs?

In de folder staat hoe u uw reactie kunt geven. Natuurlijk kan dit schriftelijk, maar u kunt ook binnenlopen om met ons in gesprek te gaan en uw ideeën mee te geven. Op 4 november 2021 zijn we met de ontwerpen aanwezig in het BHV-gebouw van Folding Boxboard Eerbeek in de bocht Poelkampstraat/ hoek Kloosterstraat. We zijn aanwezig van 15.30 uur tot 18.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden.

Start inrichting

Een veel gestelde vraag is wanneer de inrichting van de groenzone en de bouw van de geluidswand start. We wachten op de uitkomsten van de MER-onderzoeken en het inpassingsplan. De aanleg van de groenzone en geluidsmuur staan niet ter discussie. Alleen de hoogte en het functioneren van de geluidswand moet goed afgestemd worden op de activiteiten op het bedrijfsterrein achter de wand. Dit borgen we in het inpassingsplan. We starten op korte termijn met (verplicht) archeologisch onderzoek en het egaliseren van het terrein. Als het inpassingsplan is vastgesteld kan gestart worden met de uitvoering, naar verwachting in de zomer van 2022.

Terug naar nieuwsoverzicht