Informatiebijeenkomsten goed bezocht!

15-10-2020 Foto: informatiebijeenkomst

We zijn gestart met de reparatie van het bestemmingsplan Eerbeek voor de bedrijfslocatie Mayr-Melnhof en het voormalig Burgersterrein. De startdocumenten voor de onderzoeken, de Notities Reikwijdte en Detailniveau (NRD), lagen van 11 augustus tot en met 21 september ter inzage. Op de notitie van Mayr-Melnhof zijn 19 zienswijzen ingediend en op de notitie van het Logistiek Centrum Eerbeek 36 zienswijzen.

Op 9 september organiseerden we een informatiebijeenkomst om geïnteresseerden een toelichting te geven op deze notities. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Voor de mensen die niet aanwezig konden zijn, plaatsen we een digitale presentatie van de documenten op de website van Eerbeek-Loenen 2030.

Vanwege de COVID-19-maatregelen was de opzet anders dan gewend. In kleine groepjes namen geïnteresseerden deel aan verschillende informatierondes van 45 minuten. In totaal namen ruim 70 mensen deel. De gesprekken gingen vooral over de hoofdonderwerpen uit de NRD’s: onderzoeken we de juiste varianten of ontbreken er nog varianten? En is de lijst met uit te voeren onderzoeken volledig?

We haalden veel informatie op via de bijeenkomsten en de zienswijzen. Met deze informatie kunnen we de plannen aanpassen, verduidelijken en aanscherpen. In de reacties op de plannen komen twee grote zorgpunten nadrukkelijk naar voren.

  1. Voor het Logistiek Centrum wordt gevraagd of het voormalig Burgersterrein vanuit het oogpunt leefbaarheid, de beste locatie is.
  2. Voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof wordt de zorg uitgesproken over de verkeersafwikkeling via de bestaande wegen.

Wij nemen deze zorgpunten serieus. We maken daarom voor zowel het project Mayr-Melnhof als het Logistiek Centrum een pas op de plaats. In het 2e artikel van deze nieuwsbrief leest u meer hoe we deze ‘pas op de plaats’ vormgeven. We vragen u ook om in deze stap in het proces mee te denken.

Terug naar nieuwsoverzicht