Ideeën inrichting groenzone Poelkampstraat/Volmolenweg

1-2-2021 Foto papierfabriek Mayr Melnhof

Eind 2020 vroegen we direct omwonenden om ideeën aan te dragen voor de inrichting van een groenzone en geluidswand aan de Poelkampstraat en Volmolenweg. De rapportage met opgehaalde ideeën en wensen is beschikbaar.

Wensen en ideeën

We vroegen direct omwonenden als eerst om wensen en ideeën aan te dragen voor de inrichting van de groenzone en geluidswand. Ongeveer 20 huishoudens maakten gebruik van deze mogelijkheid. Soms komen de wensen en ideeën overeen en sommige ideeën verschillen veel van elkaar. Ook zijn er ideeën aangedragen waarvan we nog niet weten of deze in te passen zijn in het definitieve ontwerp. Dit betekent dat wij nog huiswerk te doen hebben voordat we verder kunnen met het ontwerpen van de groenzone. Wilt u weten welke ideeën zijn aangedragen? Bekijk dan de rapportage.  

Planning

We verwachten dat we eind maart/begin april bij u terug komen om de mogelijkheden voor de groenzone te bespreken. We informeren u dan op welke wijze we het ontwerpproces een vervolg geven.

Nieuwe bestemming bedrijfsterrein Mayr-Melnhof

Mayr-Melnhof kocht de zone aan de Poelkampstraat aan om deels om te zetten naar een bedrijfsbestemming en deels in te richten als groenzone met een geluidswand. Doordat het bestemmingsplan voor de bedrijfslocatie bij de Raad van State is vernietigd kan het plan voor inrichting van deze zone niet worden uitgevoerd. In het inpassingsplan repareren we de bestemming voor het bedrijfsperceel en borgen we ook de bestemming en het gebruik van de groenzone en geluidswand.

Is het overzicht compleet?

Als u vragen heeft over de opgehaalde ideeën of het proces of u ziet onderwerpen die in de verdere uitwerking niet mogen ontbreken, laat het ons weten via het reactieformulier.

Terug naar nieuwsoverzicht