Gemeenteraad Brummen bijgepraat over Programma Eerbeek – Loenen 2030

23-11-2020 Gemeentehuis Brummen

Op dinsdagavond 27 oktober is de gemeenteraad van Brummen door leden van het programmateam Eerbeek-Loenen 2030 online bijgepraat over de huidige ontwikkelingen binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030. De presentatie begon met uitleg over de aanleiding, het doel en de manier van werken van dit samenwerkingsproject. Vervolgens werd er uitgebreider stil gestaan bij twee deelprojecten, namelijk het traject voor nieuwe bestemmingen voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) en voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof.

Intensief overleg met omgeving
Provincie Gelderland maakt voor het LCE en de locatie Mayr-Melnhof een inpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan). Irma Bijker, programmaleider Eerbeek Loenen 2030, schetste dat er, ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen met zich mee brengen, in de afgelopen periode veel overleg is geweest met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden.
Dit leidde ook tot allerlei uiteenlopende zienswijzen op de zogeheten startdocumenten voor de beide locaties.

Alternatievenonderzoek
Een veel gestelde vraag die uit de inbreng uit de omgeving voren kwam, is om breder te kijken dan de voorgelegde voorstellen. Dit signaal wordt serieus genomen en daarom startte provincie Gelderland voor beide projecten een zogenoemd alternatievenonderzoek. Tot 9 november konden andere oplossingen voor de verkeerssituatie bij Mayr-Melnhof worden aangedragen. Dit gold ook voor andere geschikte locaties voor een toekomstig logistiek centrum.

Vaker bijpraatsessies
Programma Eerbeek-Loenen 2030 wil graag vaker de gemeenteraad via een bijpraatsessie op de hoogte houden. Burgemeester Van Hedel sloot de bijeenkomst af met de conclusie dat er sprake was van een heldere en waardevolle presentatie, waarbij ook raadsleden in de gelegenheid zijn gesteld hun vragen te stellen.

De belangrijkste bespreekpunten van deze ‘bijpraatsessie’ lees je in dit verslag.

Terug naar nieuwsoverzicht