Geen bijeenkomsten tot 1 juni 2020

2-4-2020 Provincie gelderland zorg voor elkaar

Zoals bij veel andere plannen die in voorbereiding zijn, heeft het coronavirus (COVID-19) ook gevolgen voor de projecten van Eerbeek Loenen 2030.

In de nieuwsbrief van februari lieten we weten dat drie projecten starten met de fase van planuitwerking. Het gaat om de projecten Wegennet, Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) en Mayr Melnhof. In deze fase van planuitwerking wordt het steeds concreter wat er gaat komen, hoe het wordt ingepast in de omgeving en welke voorwaarden er worden gesteld. Wij willen de belanghebbenden en belangstellenden betrekken bij deze belangrijke stap in het proces.

Voorlopig geen bijeenkomsten

Als eerste stap in het betrekken van de omgeving hebben we de direct omwonenden en grondeigenaren van de drie projecten uitgenodigd voor een gesprek. Dit in kleine groepen, om zoveel mogelijk ideeën en opvatting op te halen. De gesprekken stonden gepland in maart en april. Vanwege de maatregelen van de Rijksoverheid om het coronavirus verder onder controle te krijgen hebben we de ingeplande bijeenkomsten helaas moeten annuleren. Tot 1 juni organiseren we in elk geval geen nieuwe bijeenkomsten. Dit betekent ook dat de bijeenkomsten voor overige belanghebbenden en belangstellenden nog niet worden georganiseerd.

Hoe nu verder?

Het contact met en het betrekken van de omgeving bij onze plannen vinden wij essentieel. Deze stap slaan we niet over. We onderzoeken alternatieve mogelijkheden om toch de komende tijd het gesprek met u op te starten. Bijvoorbeeld via digitale participatie. Over de projecten waarvoor de input vanuit de omgeving een belangrijke bijdrage levert, worden in de tussentijd geen besluiten genomen.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of en welke gevolgen er zijn voor de planning. In de komende weken krijgen we daar meer zicht op. Wij informeren u daar dan over via deze nieuwsbrief.

Wij hopen u in goede gezondheid snel weer te spreken

Terug naar nieuwsoverzicht